Zmarł prof. zw. dr hab. Stanisław Lorenc | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Zmarł prof. zw. dr hab. Stanisław Lorenc

zmarl_prof_lorenc

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 stycznia 2020 r. zmarł śp. Prof. zw. dr hab. Stanisław Lorenc – rektor UAM w latach 2002-2008 i dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile w latach 2010-2019.

Profesor Stanisław Lorenc był wybitnym polski geologiem, badaczem dna oceanicznego i inicjatorem polskich badań związanych ze zjawiskiem tsunami. Główne prace naukowe Stanisława Lorenca z lat 70. i 80. dotyczyły problemów geologii Sudetów, szczególnie Gór Kaczawskich, których budowa była wtedy najmniej poznana wśród wszystkich rejonów sudeckich. W latach 80. był inicjatorem i współorganizatorem powstania Instytutu Geologii na UAM, a następnie jego dyrektorem. Od lat 90. badania naukowe poświęcił geologii wgłębnych utworów paleozoiku Pomorza Zachodniego oraz analizie osadów dennych Pacyfiku, Oceanu Indyjskiego i szelfów Wietnamu i Chin, m.in. w ramach międzynarodowego programu badań dna oceanicznego w strefach wulkanicznych.

Profesor Lorenc był także Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2005-2008) i Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2002-2008). Był kontynuatorem dzieła poprzedników w rozbudowie Uniwersytetu w Poznaniu oraz w Słubicach, Gnieźnie, Kaliszu i Pile. W połowie okresu Jego rządów odnotowano rekordową liczbę studentów UAM (55 tysięcy).

Pogrążona w  żałobie
- Społeczność akademicka Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile