Zmiany kadrowe w Muzeum Stanisława Staszica w Pile! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Zmiany kadrowe w Muzeum Stanisława Staszica w Pile!

Z Muzeum Stanisława Staszica w Pile, po 33 latach dyrektorowania pożegnał się Józef Olejniczak. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piły powierza się Maciejowi Usurskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Stanisława Staszica przy ul. Browarnej 18, na okres od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 roku.

28 listopada 2017 r. Prezydent Miasta Piły ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Stanisława Staszica w Pile. W wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata. Prezydent Miasta Piły w dniu 22 stycznia zatwierdził nie rozstrzygniecie konkursu. W związku z tym Prezydent Piły w kolejnym zarządzeniu z dnia 29 stycznia 2018 r. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora panu Józefowi Olejniczakowi na okres od 1 lutego do 31 lipca 2018 roku, tj. okres 6 miesięcy, ponieważ możliwe jest dalsze powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Zarządzeniem z dnia 24 lipca 2018 r. Prezydent Miasta Piły powierzył dalsze pełnienie obowiązków dyrektora panu Józefowi Olejniczakowi, jednak ten zrezygnował z możliwości dalszego pełnienia tej funkcji.

(SE)

zmiany_kadrowe_w_muzeum00

zmiany_kadrowe_w_muzeum02 zmiany_kadrowe_w_muzeum01