1% podatku dla OSP w Osieku nad Notecią

Przedstawiamy kolejną z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dla której można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią działa od 112 lat. Jej druhowie są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Jednostka działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prezesem jednostki jest Edward Gaczkowski, a naczelnikiem Sławomir Królak. W strukturach OSP Osiek nad Notecią działają nie tylko młodzieżowe drużyny pożarnicze, ale także drużyna dziecięca oraz orkiestra dęta, która swoimi występami uświetnia uroczystości gminne.

Druhowie z osieckiej jednostki biorą udział w znacznej ilości wyjazdów. W 2020 roku byli dysponowani 78 razy do miejscowych zagrożeń i pożarów. Za udział w akcjach, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku, druhowie otrzymują ekwiwalent. W ubiegłym roku jednostka otrzymała z budżetu Gminy Wyrzysk 8.500 złotych dotacji celowej na zakup paliwa i olejów silnikowych do działań ratowniczych. Ponadto z budżetu Gminy Wyrzysk finansowane są badania lekarskie i ubezpieczenia strażaków, wszelkie naprawy sprzętu strażackiego i wozów w celu utrzymania gotowości bojowej oraz ubezpieczenie mienia i utrzymanie obiektu użytkowanego przez strażaków. W ubiegłym roku dzięki środkom z funduszu sołeckiego druhowie zostali wyposażeni w 9 sztuk ubrań specjalnych i 2 sztuki ubrań koszarowych za kwotę 14.896,77 złotych.

1% podatku dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią można przekazać w zeznaniu podatkowych wpisując KRS: 0000 116 212 oraz cel szczegółowy Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią, ul. Główna 20, 89-333 Osiek nad Notecią.

wyrzysk.pl

1_proc_osiek1_01

1_proc_osiek1_14 1_proc_osiek1_02 1_proc_osiek1_03 1_proc_osiek1_04 1_proc_osiek1_05 1_proc_osiek1_06 1_proc_osiek1_07 1_proc_osiek1_08 1_proc_osiek1_09 1_proc_osiek1_10 1_proc_osiek1_11 1_proc_osiek1_12 1_proc_osiek1_13