1% podatku dla OSP w Wyrzysku

Zaczynamy prezentację jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, na które można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od 117 lat w Wyrzysku działa Ochotnicza Straż Pożarna. Jej druhowie są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Jednostka działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prezesem jednostki jest Marcin Śmigaj, a naczelnikiem Mateusz Kentzer. OSP Wyrzysk liczy 90 członków, a w strukturach jednostki działają młodzieżowe drużyny pożarnicze.

Strażacy z Wyrzyska od ponad roku korzystają z nowej wybudowanej przez Gminę Wyrzysk remizy, której koszt wyniósł 1.440.632,28 złotych. Druhowie z tej jednostki biorą udział w największej ilości wyjazdów w całej gminie. W 2020 roku byli dysponowani 204 razy do miejscowych zagrożeń i pożarów. Za udział w akcjach na mocy uchwały Rady Miejskiej druhowie otrzymują ekwiwalent. W ubiegłym roku jednostka otrzymała z budżetu Gminy Wyrzysk 11.500 złotych dotacji celowej na zakup paliwa i olejów silnikowych do działań ratowniczych. Ponadto z budżetu Gminy Wyrzysk finansowane są badania lekarskie i ubezpieczenia strażaków, wszelkie naprawy sprzętu strażackiego i wozów w celu utrzymania gotowości bojowej oraz ubezpieczenie mienia i utrzymanie obiektu użytkowanego przez strażaków.

1% podatku można przekazać na Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku można przekazać w zeznaniu podatkowych wpisując KRS: 0000 116 212 oraz cel szczegółowy Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrzysku, ul. Targowisko 1, 89.300 Wyrzysk.

wyrzysk.pl

1_proc1_01

1_proc1_06 1_proc1_02 1_proc1_03 1_proc1_04 1_proc1_05