10 lat działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic

Prof. Leszek Kołakowski podczas uroczystości nadania mu w roku 1993 tytułu honorowego obywatela Radomia, będącego jego miastem rodzinnym powiedział: [Mała ojczyzna] to miasto, czy wieś w której się urodziliśmy, to środek świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy – nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zabudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana, to centrum świata. (https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/mala-ojczyzna/)

Te słowa mogą uzasadniać cel i sens działalności SPKiO, które we wrześniu 2022 r. obchodziło dziesięciolecie swojego istnienia. Uroczystości jubileuszowe  przebiegały w pięknej oprawie i zostały połączone z prezentacją niewielkiej wystawy ilustrującej  działania Stowarzyszenia oraz wydaniem okolicznościowego biuletynu.

11 września br. w godzinach przedpołudniowych zostały zapalone znicze na grobach zmarłych członków Małgorzaty Grzesiuk i Andrzeja Szymczaka oraz członkini honorowej Eleonory Długosz. O godzinie 12.00 w intencji SPKiO odbyła się Msza św. w kościele pw. bł. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach celebrowana przez ks. kanonika Jerzego Ptacha oraz proboszcza parafii ks. Andrzeja Czerwińskiego. Nabożeństwo było uświetnione śpiewem chóru z Parafii Przemienia Pańskiego w Morzewie „Głos Przemienienia” pod kierunkiem Emila Ratajczaka.

Następnie w cukierni Ż&M Wieczorków w Kaczorach miał miejsce uroczysty obiad. Gości przywitał prezes Stowarzyszenia Bogdan Lach, wznosząc toast za spotkanie i jubileusz. W obchodach udział wzięli: ks. kanonik Jerzy Ptach – członek honorowy SPKiO, poseł Ziemi Pilskiej, wiceminister Grzegorz Piechowiak z małżonką; przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Miasta Piły z panią prezes Marią Bochan; przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej z panią wiceprezes Marią Zychlą; członkowie chóru „Głos Przemienienia”; członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic wraz z rodzinami.

W czasie spotkania głos zabierali goście oraz został odczytany list gratulacyjny od nadleśniczego Tomasza Michnowskiego z Nadleśnictwa Kaczory. Przypomniane były kluczowe działania minionego dziesięciolecia – informacje o nich  były systematycznie publikowane na stronach WWW (https://www.mojekaczory.pl/) i Facebooku SPKiO.

Mocno wybrzmiały końcowe słowa prezesa SPKiO: Jubileusz 500 – lecia Kaczor, renowacja figury Matki Boskiej, renowacja krzyża między trzema dębami, publikacja dwóch książek – albumów oraz upamiętnienie Powstańców Wielkopolskich poprzez postawienie obelisku na cmentarzu w Kaczorach, to zrealizowane projekty, dla których warto było założyć Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic.

E.S. (SPKiO)

10_lat_dzialalnosci001

10_lat_dzialalnosci002 10_lat_dzialalnosci003 10_lat_dzialalnosci004