100 tys. na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Powiat Pilski pozyskał 100 tys. złotych na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stosowna umowa w tej sprawie została podpisana 7 września br. w Poznaniu.

Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez prezes Hannę Grunt i wiceprezesa Marka Zielińskiego, a Powiatem Pilskim reprezentowanym przez starostę pilskiego Eligiusza Komarowskiego i wicestarostę pilskiego Stefana Piechockiego.

– Jest to pierwszy tego typu program, realizowany przez Powiat Pilski – informuje starosta Eligiusz Komarowski.Mamy jednak nadzieję, że nie ostatni, i jeżeli tylko będzie możliwość skorzystania z kolejnych środków na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, będziemy składać stosowne wnioski.

Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki wykorzystania, rozliczania i przekazywania dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pilskiego w 2016 roku”. Jej wartość to 100 tys. złotych.

– Na każdą gminę zamierzamy przeznaczyć ok. 10 tys. złotych, ponieważ to właśnie gminy będą zajmować się naborem wniosków od mieszkańców oraz ich weryfikacją, a następnie będą przesyłać je do nas – mówi wicestarosta Stefan Piechocki. Firma, która wygrała przetarg na realizację tego zadania zapewnia usunięcie i unieszkodliwienie azbestu zdjętego z dachów lub składowanego. Środki te pozwolą na całkowite pokrycie kosztów tych działań.

Całkowity planowany koszt przedsięwzięcia na bieżący rok wynosi 100 tysięcy złotych.

Agnieszka Matusiak

100_tys_na_usuwanie01

100_tys_na_usuwanie02 100_tys_na_usuwanie03

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *