102 wnioski w Programie Grantowym ENERIS! W tym 7 z Piły!

102_wnioski_ENERIS

Mieszkańcy Piły wzięli udział w Programie Grantowym ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”. Do organizatorów wpłynęły w sumie 102 wnioski z 13 regionów w Polsce na realizację ekoprojektów. Zwycięzców, którzy otrzymają do 5 000 złotych, poznamy do końca czerwca. Realizacja pomysłów jest przewidziana do końca roku.

7 EKOprojektów z Piły

W konkursie wzięły udział przede wszystkim placówki edukacyjne. Szkoły, biblioteki a nawet przedszkola zgłaszały swoje pomysły na uczynienie swojej okolicy bardziej ekologicznej i przyjaznej.

– Mieszkańcy Piły jak zwykle udowodnili,  że kwestie ochrony środowiska są dla nich bardzo ważne. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas na przygotowanie i przesłanie do nas swoich zgłoszeń. Z niecierpliwością czekam na werdykt Jury – mówi Dariusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu Altvater Piła.

Teraz do pracy przystąpią Jurorzy, którzy będą musieli wybrać najlepsze projekty pomagające w ochronie środowiska w rejonie Miasta Piły.

– W gronie ekspertów zasiadają zarówno doświadczeni samorządowcy, jak również osobowości takie, jak dziennikarze Marzena Rogalska i Tomasz Zubilewicz oraz aktor Antoni Królikowski. Najlepsze projekty zostaną wskazane do końca czerwca i nagrodzone kwotą do 5 tysięcy złotych. Pomysłodawcy będą mieli czas na ich realizację do końca tego roku – powiedziała Julia Bednarska, koordynatorka projektu.

Polacy są EKOpomysłowi!

W sumie do Projektu Grantowego ENERIS zgłoszono 102 projekty, a wachlarz pomysłów jest bardzo szeroki i zaskakuje innowacyjnym podejściem do tematyki ochrony środowiska.

– Przede wszystkim chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy przesłali swoje pomysły. Mam nadzieję, że Program Grantowy zachęcił wiele podmiotów działających dla swoich społeczności do przyjrzenia się lokalnym potrzebom w zakresie ochrony środowiska – powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS, pomysłodawczyni i organizatorka projektu – Sama liczba pomysłów i ich różnorodność najlepiej pokazują, jak wiele mamy do zrobienia ale też jak ogromny potencjał tkwi w każdym z nas, niezależnie od wieku, płci czy regionu kraju.

Program Grantowy ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” łączy realizację misji ENERIS, jaką jest ochrona środowiska z zaangażowaniem lokalnych społeczności w miejscach, w których firma prowadzi swoją działalność. Konkurs promuje inicjatywy proekologiczne, mające na celu ochronę środowiska, realizowane przez lokalne społeczności działania służące ograniczeniu negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie, a także wspierające budowanie szeroko pojętej zielonej infrastruktury miejskiej. Jest on skierowany do podmiotów zarejestrowanych lub działających na terenie gmin nie prowadzących działalności gospodarczej, a także instytucji i organizacji społecznych o charakterze non-profit, szkół i grup nieformalnych.

Bartosz Lewicki
rzecznik prasowy
ENERIS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *