104. Rocznica Powstania Wielkopolskiego w Pile z udziałem senatora Szejnfelda

Senator Adam Szejnfeld wziął udział w Pile w uroczystości upamiętnienia bohaterskiego zrywu Wielkopolan walczących o powrót Wielkopolski do Macierzy. Cieszę się, że od roku – szkoda, że dopiero po ponad stu latach – pamięć o Powstaniu Wielkopolskim jest podniesiona do rangi święta państwowego. Wreszcie mamy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego! – z zadowoleniem mówił po uroczystościach w Pile senator Adam Szejnfeld.

Adam Szejnfeld od lat zabiega o pamięć bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Doprowadził do odbudowy, można powiedzieć z niczego, bo tylko na postawie przedwojennych widokówek, Pomnika Wolności w Szamocinie, poświęconego Powstaniu, który w roku 1939 doszczętnie zniszczyli Niemcy. Komuniści nigdy potem nie pozwolili na jego odbudowę, aż do roku 1990, w którym pierwszym niekomunistycznym burmistrzem Szamocina po roku 1989 został Adam Szejnfeld, ówczesny przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Burmistrz i radny Szamocina, Adam Szejnfeld doprowadził też do odrestaurowania wielu grobów byłych powstańców, a potem, już jako poseł do Parlamentu Europejskiego i zarazem przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu, wraz z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego, doprowadzili do wzniesienia w Poznaniu, obok Akademii Muzycznej, pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Odsłonięcia monumentu dokonał Bronisław Komorowski, ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

– 27 grudnia 1918 roku o godzinie 17.00 w Poznaniu wybuchły walki, które szybko rozprzestrzeniły się na cały region, a w konsekwencji działań militarnych i dyplomatycznych doprowadziły do zwycięstwa i włączenia Wielkopolski w granice odradzającego się Państwa Polskiego. Podczas spotkania przedstawicieli Rad Ludowych Okręgu Nadnoteckiego w Pile, ze względu na ogromne ówczesne siły niemieckiego garnizonu, których nie dałoby się pokonać powstańczym zrywem, postanowiono wyłączyć Piłę z walk. Piła na powrót do Macierzy musiała czekać aż do 1945 roku – podkreśliła w swoim wystąpieniu wiceprezydent Piły, Pani Beata Dudzińska dodając: – to sukces bohaterów, których niosło marzenie o wolności, stanęli do walki w poczuciu wspólnoty, tęsknoty za ojczyzną i wygrali.

Piła, po samym powstaniu nie wróciła do Polski, ale pilanie oraz mieszkańcy okolicznych miast i miejscowości bohatersko walczyli w Powstaniu Wielkopolskim. Dzięki staraniu działaczy i władz miasta na terenie Piły można znaleźć wiele miejsc upamiętniających tamten trudny czas. Są to między innymi; skwery, tablica poświęcona przyjazdowi Ignacego Paderewskiego na dworcu PKP, tablica na rzecz uczczenia Polskiej Rady Ludowej, przy ulicy Śródmiejskiej (gdzie przez prawie dwadzieścia lat miał swoje biuro poselskie dzisiejszy senator Adam Szejnfeld), tablica pamiątkowa przy urzędzie miasta Piły, która poświęcona jest Franciszkowi Tobole, powstańcu wielkopolskiemu, pierwszemu prezydentowi Piły.

W uroczystości w dniu 27 grudnia 2022r. w Pile udział wzięli oprócz senatora Adama Szejnfelda, wiceprezydent Miasta Piły Beata Dudzińska i przewodnicząca Rady Miasta Piły Maria Kubica także licznie zebrane delegacje instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. Byli też przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, radni Koalicji Obywatelskiej oraz działacze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Uroczystość swoją obecnością uświetnili żołnierze 104 Batalionu Logistycznego Ziemi Wałeckiej oraz 122 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dolaszewie.

***

27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie – największy na terenie zaborów, zakończony zwycięstwem, zryw niepodległościowy po I wojnie światowej na ziemiach polskich. Stało się to tuż po przybyciu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania i spontanicznym wiecu, który odbył się przed hotelem Bazar. Siły polskie składały się z Armii Wielkopolskiej – pod dowództwem mjr. Stanisława Taczaka, a następnie gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego – którą stopniowo zasilali ochotnicy z innych części Wielkopolski, ale i całego kraju. Mieszkańcy Poznania i Wielkopolski, wówczas Prowincji Poznańskiej, wystąpili przeciwko Niemcom (Republika Weimarska) domagając się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej.  W powstańczych walkach poległo ponad dwa tysiące patriotów, a około sześć tysięcy zostało rannych. Powstanie zakończyło się w dniu 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze.

Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego w Pile

104_rocznica_powstania

104_rocznica_powstania_02 104_rocznica_powstania_03 104_rocznica_powstania_04