15-lecie powstania Rady Osiedla Staszyce w Pile

Życzenia, kwiaty i podziękowania, a wszystko to z okazji 15-lecia powstania Rady Osiedla Staszyce w Pile. Jubileuszowa impreza odbyła się 14 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy, gdzie na zaproszenie Rady i Zarządu Osiedla przybyło wielu znakomitych gości, wśród nich prezydent miasta Piotr Głowski, radny Rady Miasta Piły Marek Andruszkiewicz, komendant Straży Miejskiej Wojciech Nosek.

Rozwój osiedla nie byłby możliwy bez ludzi tutaj mieszkających – ich entuzjazmu, różnorodności i marzeń. Rada Osiedla stanowi swoisty pomost w łączności pomiędzy Radą Miasta i Prezydentem a mieszkańcami osiedla, podejmując działania, które wzmacniają pozytywną energię tego miejsca oraz sprzyjają powstawaniu dobrego i przyjaznego otoczenia.

Na ręce Przewodniczącego Rady Osiedla Staszyce Prezydent złożył podziękowania dla radnych wszystkich kadencji za wieloletnią działalność, wiedzę, zaangażowanie, poświęcony czas, a także za merytoryczną dyskusję mającą na celu budowanie więzi lokalnych.

Aleksandra Graczyk
Biuro Prezydenta
Urząd Miasta Piły

15lecie_powstania00

15lecie_powstania01