15,5 miliona zł dla Złotowa – historyczna dotacja stanie się kołem zamachowym dla rozwoju miasta

9 lipca 2021 roku ogłoszone zostały wyniki konkursu „Rozwój Lokalny” z Funduszy Norweskich. Spośród 54 miast zakwalifikowanych do II etapu, dotację przyznano 29 miastom. W tym zacnym gronie znalazł się Złotów, który dzięki 15,5 mln zł dofinansowania wykona gigantyczny krok rozwojowy. W związku z tym, że przyznana kwota dofinansowania jest niższa od tej, o jaką ubiegał się Złotów, na chwilę obecną nie jest wiadome, które konkretnie zadania zostaną sfinansowane.

Warto podkreślić, że we wniosku miasto deklarowało realizację 37 działań rozwojowych, poprawiających infrastrukturę w Złotowie, umożliwiających rozwój przedsiębiorczości i funkcji uzdrowiskowych miasta, dbających o środowisko naturalne czy zapewniających mieszkańcom nowe formy aktywnego spędzania czasu. Wszystkie te działania mają budować wizję „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”, czyli miasta wygodnego do życia i neutralnego dla klimatu, zapewniającego zdrowe, nowoczesne i bezpieczne warunki do pracy i rozwoju wszystkim mieszkańcom.

– To przełomowa chwila dla Złotowa, jeszcze nigdy miasto nie pozyskało tak wysokiej dotacji na wieloobszarowy rozwój – mówi Adam Pulit, burmistrz Złotowa.Niezmiernie się cieszę z pozyskanego dofinansowania i możliwość zaplanowania nowych inwestycji, ale najbardziej dumny jestem z tego, że w czasie przygotowywania wniosku o dotację stworzyliśmy wizję rozwoju Złotowa na 10 kolejnych lat. Mówię stworzyliśmy, bo w procesie opracowania diagnozy potrzeb miasta czynny udział brali mieszkańcy – spotykaliśmy się z nimi, uczestniczyli w ankietach, badaniach fokusowych, wywiadach indywidualnych i grupowych. Nowoczesną wizję miasta zaaprobowało w procesie konsultacji 2925 osób, czyli 22% wszystkich mieszkańców. W czasie konsultacji napłynęła do nas rekordowa liczba 684 pomysłów złotowian na różnorodne przedsięwzięcia wpisujące się w program rozwoju lokalnego. W złożonym wniosku opisaliśmy  37 wniosku i część z nich realizować będziemy dzięki otrzymanemu dofinansowaniu. Cieszę się, że wspólnie wypracowaliśmy spójną i kompleksową wizję rozwoju Złotowa, która zapewni najlepsze warunki do życia w mieście naszym dzieciom i wnukom. To bowiem wizja na kolejne pokolenia, plony z naszych dzisiejszych działań będą zbierać młodzi złotowianie – podkreśla burmistrz Złotowa Adam Pulit.

Proces pozyskiwania gigantycznego wsparcia rozpoczął się jeszcze w 2019 roku – Złotów jako jedno z 255 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze mógł  ubiegać się o dofinansowanie. Miasto stworzyło wówczas ogólną koncepcję rozwoju i zaklasyfikowało się do II etapu konkursu walcząc o dotację w gronie 54 miast. W styczniu 2020 r. rozpoczęto skomplikowany proces diagnozy potrzeb mieszkańców i opracowania wniosku, który złożono w październiku.

– Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zrealizujemy niezwykle potrzebne miastu inwestycje. Korzystać z nich będą młodzi i starsi Złotowianie. – zapewnia Adam Pulit, burmistrz Złotowa – Wszystkie te działania mają doprowadzić do wdrożenia naszej wspólnej wizji: „Złotów. Wielkopolskie Zdroje – neutralne dla klimatu centrum zdrowia i aktywnego wypoczynku. Miasto czystych jezior i zieleni, atrakcyjne do życia, nauki i pracy”. Jeśli przyjąć Złotów jako metaforę łodzi, to właśnie dopłynęliśmy do wyspy z prowiantem. Mamy już nie tylko sprzyjający wiatr, ale też i duży żagiel, z którym cała załoga – wszyscy mieszkańcy Złotowa – mogą całkowicie bezpiecznie płynąć ku lepszej koncepcji Złotowa, cały czas rozbudowując i doskonaląc wyposażenie łodzi – dodaje Adam Pulit.

Szczegółowe informacje o realizacji przedsięwzięć w ramach dofinansowania i terminie podpisania umowy o dotację przekażemy bezzwłocznie.

UM w Złotowie

15_mln_dla_zlotowa1_01

15_mln_dla_zlotowa1_03 15_mln_dla_zlotowa1_02