1,7 mln zł dla szpitala w Pile? Test dla radnych KO i PSL

bogrycewicz_net

Zastanawiam się, jakie korzyści ma nasz region z faktu, że w Sejmiku Wielkopolskim reprezentowany jest przez konkretne osoby, znane pewnie czytelnikom z imienia i nazwiska. Nie zapomnijmy jeszcze o członku zarządu województwa, który choć mandatu radnego nie zdobył, załapał się na miękkie lądowanie w zarządzie, dzięki swoim kolegom z PO. Co takiego robią dla regionu radni KO i PSL? Czy robią cokolwiek?

Sejmik Wielkopolski jest w przededniu uchwalenia budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok. Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił poprawkę do projektu budżetu, wskazując potrzebę modernizacji Pracowni Cytostatyków w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Wartość zadania to 1.700.000 zł. Poprawka mojego autorstwa ma silne wsparcie Zarządu Powiatu ze Starostą Eligiuszem Komarowskim i Wicestarostą Arkadiuszem Kubichem na czele, dyrekcji szpitala oraz była konsultowana z przewodniczącym klubu PiS Zbigniewem Czerwińskim. Nasza inicjatywa jest z bardzo wielu względów uzasadniona, potrzebna, oczekiwana i mądra. Otwarcie w Pile Zakładu Radioterapii, trwająca modernizacja oddziału chemioterapii, a teraz potrzeba modernizacji Pracowni Cytostatyków to logiczny ciąg walki z chorobami nowotworowymi w północnej Wielkopolsce. Zwiększenie liczby pacjentów onkologicznych pociąga za sobą zwiększenie ilości podawanych leków cytostatycznych. Modernizacja to wyjście naprzeciw wytycznym Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, związanym z walką z chorobami nowotworowymi, które są bolączką dzisiejszego świata.

Każdy radny województwa otrzymał moje pismo, w którym obszernie wyjaśniam sens i potrzebę poprawki oraz proszę o poparcie.

Bardzo liczę, że wszyscy radni z naszego okręgu, poprą poprawkę klubu Prawa i Sprawiedliwości, którą zgłosiłem. Zdrowie przecież nie ma barw politycznych.

Adam Bogrycewicz, radny Sejmiku Wielkopolskiego, PiS