2 mln zł dla Wielkopolskich pszczół

Pszczoły od tysięcy lat są sprzymierzeńcami naszej cywilizacji. Ich ciężka praca pozwala naszemu środowisku oraz gospodarce rozwijać się i osiągać przychody. Dlatego też po raz kolejny Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie pszczelarstwa w Wielkopolsce pn.: „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich”. Do wielkopolskich pasiek trafi kolejne 2 mln zł.

 

Samorządowy „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej” wspierający Wielkopolskich pszczelarzy jest realizowany w ramach zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania na terenie województwa i zebranych ofert komisja konkursowa po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wytypowało najlepszą spełniającą wymogi i kryteria.

 

– Kontynuacja programu wsparcia pszczelarstwa to ważny element pomocy pszczelarzom w Wielkopolsce. Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje wsparcie po raz siódmy, a po raz trzeci do pszczelarzy trafią pokarmy pszczele. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego  przeznaczono na realizację 2 mln zł. Z wsparcia regularnie korzysta ponad 4,5 tys. gospodarstw pasiecznych w naszym Regionie. Łącznie z tegorocznymi środkami już 14 milionów złotych przeznaczyliśmy na wsparcie wielkopolskich pasiek.  – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

W 2024 roku z budżetu Województwa Wielkopolskiego dofinansowany zostanie zakup pokarmów pszczelich. Realizacja programu wsparcia pasiek pozwala ograniczyć koszty utrzymywania oraz poprawić dobrostan pszczół. Zapewnienie dodatkowego pokarmu poprawia przezimowanie pszczół pozwala wzmocnić rodziny pszczele w okresach o niekorzystnej pogodzie oraz okresach bezpożytkowych. Zadanie zrealizują w ramach złożonej oferty wspólnej: Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej im. Prof. Teofila Ciesielskiego w Kaliszu, Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie, Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie i Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu.

 

– Wielkopolski program wsparcia pszczelarstwa to szansa dla wielu pszczelarzy na poprawę sytuacji zdrowotnej w pasiekach oraz ograniczenie kosztów zakupu niezbędnych środków do produkcji miodu. Cieszy niegasnące zainteresowanie programem ze strony pszczelarzy. W ten sposób od kilku lat do pasiek trafia regularna znaczna pomoc. – dodaje Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW Szymon Wdowczyk.

 

Kolejną realizowaną formą wsparcia jest dofinasowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych, które jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnych z naszego województwa. W latach 2018 – 2023 roku dzięki pomocy finansowej udało się zakupić prawie 77 tysięcy sadzonek o wartości ponad 7 mln zł. W tym roku z budżetu województwa kolejne 1,2 mln zł trafi do 75 gmin w regionie. Cieszy fakt, że z pomocy regularnie korzysta kilkadziesiąt jednostek samorządowych z Wielkopolski zwiększając poziom nasadzeń.

 

Bartosz Zalas