2 mln zł na zakup pokarmów pszczelich w Wielkopolsce

Wielkopolscy pszczelarze po raz siódmy otrzymają wsparcie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się podpisanie umów na realizację zadania pt. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich”. Wsparcie wynoszące 2 mln zł umożliwi zakup węzy pszczelej do pasiek naszego Regionu.

 

Samorządowy „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich” wspierający Wielkopolskich pszczelarzy jest realizowany w ramach zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania na terenie województwa i zebranych ofert komisja konkursowa po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wytypowała najlepszą spełniającą wymogi i kryteria ofertę.

 

– Wsparcie pszczelarstwa w Wielkopolsce to ważny krok w dalszym rozwoju rolnictwa, przemysłu oraz środowiska przyrodniczego. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony pszczelarzy, a co roku liczba otrzymujących wsparcie wzrasta. Środki wynoszące 2 mln zł to kolejna transza pomocy, która w tym roku umożliwi dostarczenie pokarmów pszczelich. Razem z tegorocznymi środkami to już 14 milionów złotych, trafiło do wielkopolskich pasiek.  – Mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

Stosowana umowa na realizację zadania została podpisana pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży reprezentującym także związki pszczelarskie z Konina, Kalisza, Leszna  i Poznania. Realizacja tego zadania ma ogromne znaczenie dla ekosystemów roślinnych i poprawy warunków środowiskowych na obszarze Wielkopolski. Realizacja programu wsparcia pasiek pozwala ograniczyć koszty utrzymywania oraz poprawić dobrostan pszczół. Zapewnienie dodatkowego pokarmu poprawia przezimowanie pszczół pozwala wzmocnić rodziny pszczele w okresach o niekorzystnej pogodzie oraz okresach bezpożytkowych.

 

– Zarząd Województwa Wielkopolskiego to pionier wspierania sektora pszczelarskiego w naszym kraju. Zapoczątkowany program wsparcia stał się wyznacznikiem dla innych województwa jak należy pomagać pszczelarzom. Kolejna edycja pomocy umożliwiająca zakup i wymianę węzy w ulach ma duży wspływ na poprawę zdrowotności pszczół oraz jakość miodu. W ten sposób warto sięgać po produkty pszczele lokalnych producentów którzy dbają o stan swoich pasiek. – Tłumaczył Wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży Krzysztof Górny.

 

W ciągu czterech edycji programu (2018, 2019, 2020 i 2023) zakupiono i rozdystrybuowano ponad  172 ton plastrów węzy o wartości 8 mln zł, a z pomocy co roku  skorzystało ponad 4600 wielkopolskich pszczelarzy. Natomiast w latach 2021 i 2022 w ramach zakupu i dystrybucji pokarmów pszczelich, ponad 887 ton trafiło do przeszło 307 tys. pni pszczelich na terenie Wielkopolski. Warto podkreślić że w Regionie udało się zasadzić ponad 75 tysięcy drzew miododajnych za sprawą dofinansowania zakupu sadzonek drzew miododajnych. W naszym województwie powstają także pasieki edukacyjne.

 

Bartosz Zalas