200 tys. zł na Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem

Ponad 200 tys. zł trafi do organizacji zajmujących się magazynowaniem i transportem żywności działających na terenie Województwa Wielkopolskiego. W środę 13 lipca br. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z organizacjami, którym udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert. Wsparcie z budżetu Województwa Wielkopolskiego otrzymało 6 organizacji.

Głównym celem realizowanego wsparcia w ramach konkursu jest pokrycie części kosztów magazynowania i transportu żywności do osób wymagających pomocy żywnościowej na terenie Wielkopolski. Środki finansowe mają pokryć część dystrybucji ze związków, stowarzyszeń, banków żywności do lokalizacji problematycznych, w których dostęp do produktów spożywczych przeznaczonych dla potrzebujących jest utrudniony ze względu na brak możliwości bezpośredniego ich przekazywania lub ze względu na wysokie koszty takiego transportu.

– Wsparcie w ramach konkursu ofert „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozwala organizacjom pomocowym ograniczyć koszty działalności oraz dotrzeć do większej liczby potrzebujących. W czasach, gdzie wysokie ceny paliwa oraz środków transportu uszczuplają budżety wielu organizacji dodatkowe środki na pokrycie wydatków są nieocenioną pomocą do dalszego funkcjonowania. Organizacje pomocowe bardzo często aktywnie uczestniczą w ograniczeniu marnowania żywności dlatego istotne jest również wsparcie ich działań w tym zakresie  – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

W ramach otwartego konkursu ofert wnioski złożyło 7 organizacji. Złożone wnioski oceniono pod względem formalnym, z których pozytywną ocenę uzyskało 6. Dofinansowane zostaną  zadania realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Wsparcie otrzymają następujące organizacje: Bank Żywności w Koninie, Pilski Bank Żywności, Wielkopolski Bank Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Akcja Humanitarna Zycie oraz Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu JUDYM. Całkowita kwota wsparcia wynosi 200 155 zł.

Lista organizacji, którym przyznano dotację:

Nazwa organizacji Przyznana dotacja (zł)
Bank Żywności w Koninie 60 300
Pilski Bank Żywności 45 280
Wielkopolski Bank Żywności 52 000
Polski Komitet Pomocy Społecznej 21 766
Akcja Humanitarna Życie 12 095
Kuj.-Pom. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu JUDYM 8 714
SUMA 200 155

B.Z.

200_tys_na_transport

dav 200_tys_na_transport_03 200_tys_na_transport_04 200_tys_na_transport_05 200_tys_na_transport_06 200_tys_na_transport_07 200_tys_na_transport_08 200_tys_na_transport_09 200_tys_na_transport_10 200_tys_na_transport_11 200_tys_na_transport_12 200_tys_na_transport_13 200_tys_na_transport_14 200_tys_na_transport_15 200_tys_na_transport_16 200_tys_na_transport_17 200_tys_na_transport_18