23 tysiące porodów do końca września w Wielkopolsce. Te szpitale najczęściej wybierały kobiety

23_tysiace_porodow

Od stycznia do września tego roku wielkopolskie szpitale odnotowały 23 tysiące porodów. Tym razem w czołówce rankingu szpitali, w których odebrano do tej pory najwięcej porodów nie widać dużych zmian. Sprawdziliśmy, które placówki wybierają rodzące z poszczególnych powiatów oraz ile pacjentek z innych województw rodziło w Wielkopolsce.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ ponownie przygotował ranking szpitali najczęściej wybieranych przez kobiety w ciąży. Do końca września tego roku placówki sprawozdały odebranie 23 tys. porodów. W pierwszym kwartale tego roku liczba ta wynosiła 7,2 tys., a na półrocze było ich łącznie 14,9 tys. Przez cały poprzedni rok szpitale odebrały około 33 tys. porodów.

Aktualizacja o najnowsze dane – na koniec września 2022 r. oznacza, że od początku 2016 r. w Wielkopolsce przekroczona została granica ćwierć miliona porodów (dokładniej to 253 tys.). Warto mieć na uwadze, że liczba hospitalizacji porodowych nie jest równoznaczna liczbie urodzonych dzieci. Nie uwzględnia bowiem np. ciąż mnogich.

– Regularnie przyglądamy się pracy oddziałów porodowych, a po każdym kwartale dokładnie analizujemy liczbę sprawozdanych przez szpitale porodów. Nasze zestawienie pełni kilka funkcji. Dla przyszłych mam jest obiektywnym i sprawdzonym źródłem informacji, które szpitale cieszą się obecnie największą popularnością i zaufaniem. Samym placówkom daje on możliwość zobaczenia swojej pozycji na tle innych porodówek w województwie i porównania się np. z sąsiadującymi powiatami – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Tak prezentuje się lista 10 szpitali, w których odebrano najwięcej porodów do końca września 2022 r.:
1.    Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu (4497 porodów)
2.    SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (1561) – na półrocze na 3. miejscu
3.    Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu (1538) – na półrocze na 2. miejscu
4.    ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim (1341)
5.    Szpital Wojewódzki w Poznaniu (1205) – na półrocze na 6. miejscu
6.    Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (1192) – na półrocze na 5. miejscu
7.    Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (862)
8.    Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie (747)
9.    Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie (730) – na półrocze na 11. miejscu
10.    Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie (706) – na półrocze na 9. miejscu

Tym razem z pierwszej dziesiątki wypadł SPZOZ w Wolsztynie, który zamykał ją po pierwszym półroczu. Obecnie szpital znajduje się na 11. miejscu z liczbą 688 odebranych porodów. Za nim jest Szpital Średzki Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej, który z liczbą 668 porodów stabilizuje się na 12. pozycji, którą zajmował po pierwszym półroczu i na koniec poprzedniego roku (choć w pierwszym kwartale wszedł do „10” – był na 8. miejscu). Zaledwie jeden poród mniej sprawozdał Szpital w Pile, w przypadku którego także widać stabilizację – utrzymuje 13. miejsce z liczbą 667 porodów.

W ostatnich latach ogólnej spadkowej tendencji liczby porodów wymykał się Szpital przy ul. Polnej, który w tym roku zmagał się z wewnętrznymi problemami. Choć zostały one pozytywnie rozwiązane, to porównując pierwsze trzy kwartały 2021 i bieżącego roku, liczba porodów spadła. W tym roku szpital sprawozdał 4,5 tys. hospitalizacji porodowych, a w analogicznym okresie ubiegłego roku – 5168.

Pełne zestawienie liczby porodów w poszczególnych szpitalach znajduje się na końcu materiału.

Na które szpitale decydują się kobiety?

Analizując dane po trzecim kwartale tego roku przez pryzmat subregionów widać, że zdecydowanie najwięcej odebrały ich szpitale subregionu poznańskiego. To ponad połowa, bo 12,7 tys. spośród wszystkich 23 tys. dotychczas odnotowanych hospitalizacji porodowych. Na drugim miejscu jest subregion kaliski z liczbą 4,3 tys. porodów. Za nim są subregiony: leszczyński (2,4 tys.), koniński (2 tys.) i pilski (1,5 tys.).

Często zdarza się, że mieszkanki danego powiatu decydują się rodzić w innym niż najbliższy szpitalu. W każdym z subregionów da się znaleźć przykłady takich placówek. W subregionie kaliskim to Pleszewskie Centrum Medyczne. Ze sprawozdanych danych wynika, że mieszkanki powiatu pleszewskiego na łącznie 730 porodów stanowiły w nim 37 proc. rodzących, czyli dokładnie tyle samo, ile było mieszkanek Kalisza i powiatu kaliskiego. Dodatkowo mniej więcej co dziesiąta przyszła mama była mieszkanką powiatu ostrowskiego lub jarocińskiego.

W subregionie konińskim podobne przykłady mamy dwa. Pośród rodzących w szpitalu w Kole (łącznie 489 porodów) co druga kobieta mieszka w powiecie kolskim, ale co piąta jest z powiatu tureckiego lub konińskiego. W słupeckim szpitalu (402 porody) proporcje te są nieco bardziej rozłożone na poszczególne powiaty. 60 proc. rodzących jest z powiatu słupeckiego, ale placówkę tę wybiera też wiele kobiet z powiatów: konińskiego, wrzesińskiego i gnieźnieńskiego.

Ze względu na zawieszoną działalność oddziału położniczo-ginekologicznego szpitala w Wągrowcu, kobiety z powiatu wągrowieckiego najczęściej decydują się na poród w Chodzieży. Pośród pacjentek tamtejszego szpitala powiatowego (łącznie odnotował 285 porodów) stanowią one niemal 40 proc. wszystkich rodzących (przy 46 proc. kobiet z powiatu chodzieskiego).

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie (1192 porody) kobiety w ciąży z Leszna i powiatu leszczyńskiego to 55 proc. pacjentek. Na poród w tej placówce decyduje się jednak wiele pań z powiatu rawickiego i gostyńskiego (po około 20 proc. wszystkich pacjentek szpitala).

W poznańskich szpitalach największy udział stanowią mieszkanki stolicy Wielkopolski i powiatu poznańskiego. W Szpitalu przy ul. Polnej było ich 63 proc., ale placówka ta o końca września pośród pacjentek przyjęła reprezentantki zdecydowanej większości powiatów w Wielkopolsce.

Poza Poznaniem wiele rodzących z innych powiatów przyciągają szpitale w Środzie Wielkopolskiej (668 porodów) i Śremie (706). W tym pierwszym mieszkanką powiatu średzkiego była w tym roku co druga rodząca, natomiast co trzecia to mieszkanka powiatu poznańskiego lub Poznania. Co dziesiąta rodząca w Środzie Wielkopolskiej przyjeżdża z powiatu wrzesińskiego.

W Szpitalu Powiatowym w Śremie kobiety w ciąży z powiatu śremskiego stanowią 44 proc. wszystkich. Co piąta jest z Poznania lub powiatu poznańskiego. To szpital chętnie wybierany także przez mieszkanki powiatów gostyńskiego i kościańskiego.

Ile kobiet przyjeżdża rodzić do Wielkopolski?

W poprzednich analizach zauważalne było, że więcej kobiet spoza Wielkopolski decyduje się rodzić w szpitalach naszego województwa niż Wielkopolanek wyjeżdża do innych regionów. Taka tendencja nadal się utrzymuje. Do września tego roku kobiety mieszkające na co dzień poza województwem wielkopolskim rodziły u nas 1751 razy. Odwrotną sytuację odnotowaliśmy w 1377 przypadkach.

Na poród w Wielkopolsce najczęściej decydowały się kobiety z województw: lubuskiego (393 razy), dolnośląskiego (339) i łódzkiego (289). Najwięcej porodów od pań spoza Wielkopolski odebrano w: Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu przy ul. Polnej w Poznaniu (299), SPZOZ w Kępnie (219) oraz Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie (167).

Natomiast przyszłe mamy z Wielkopolski najczęściej rodziły w województwach: kujawsko-pomorskim (393), dolnośląskim (239) i łódzkim (170). Spośród tych, które decydowały się na poród poza naszym województwem, najwięcej mieszka na co dzień mieszka w powiatach: pilskim i złotowskim oraz w Poznaniu.

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji WOW NFZ

Liczba odebranych porodów w szpitalach w województwie wielkopolskim w okresie od 2019 r. do III kwartału 2022 r. (uszeregowane według danych za pierwsze półrocze 2022 r.):

Nazwa świadczeniodawcy Miejscowość 2022 (I-IX) 2021 2020 2019
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UM W POZNANIU POZNAŃ 4 497 6 823 6 212 6 668
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU POZNAŃ 1 561 2 490 2 855 2 757
SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI POZNAŃ 1 538 1 944 2 167 2 520
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTRÓW WLKP. 1 341 1 878 1 924 1 983
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU POZNAŃ 1 205 1 486 1 515 1 591
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE LESZNO 1 192 1 575 1 532 1 500
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE KONIN 862 1 301 1 211 1 659
SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI GNIEZNO 747 844 814 1 011
„PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE” SP. Z O.O. PLESZEW 730 1 106 1 155 1 266
SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O. ŚREM 706 822 951 719
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE WOLSZTYN 688 927 968 970
SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SP. Z O.O. ŚRODA WIELKOPOLSKA 668 859 1 019 1 040
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA                                                                                                                                                                                                     PIŁA 667 931 931 989
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE KĘPNO 564 735 467 515
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU KALISZ 556 861 991 977
SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE JAROCIN 501 725 670 727
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE KOŁO 489 734 777 601
SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE TRZCIANKA 459 674 705 623
„SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WRZEŚNIA 436 771 782 741
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GRODZISK WIELKOPOLSKI 417 513 581 693
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE KOŚCIAN 405 498 564 655
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY SŁUPCA 402 260 652 618
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH OBORNIKI 344 512 518 467
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE MIĘDZYCHÓD 343 602 611 550
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE KROTOSZYN 327 413 417 486
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ TUREK 303 359 358 598
OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSTRZESZÓW 301 379 513 598
SZPITAL POWIATOWY IM PROF ROMANA DREWSA CHODZIEŻ 285 326 318 383
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZAMOTUŁY 228 335 500 543
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU GOSTYŃ 145 421 638 704
SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE                                                                                                                                                                                                     ZŁOTÓW 118 324 402 394
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI NOWY TOMYŚL 2 268 421 431
  SUMA 23 027 32 777 34 968 37 164