23 września obradował Zarząd Powiatu w Pile

Zarząd podjął uchwałę w sprawie przeniesienia środków w kwocie 7.630 zł na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w Domu Pomocy Społecznej w Pile, z uwagi na większą liczbę mieszkańców, którzy wymagają większej ilości leków i wzrost ich cen. Obecnie w DPS w Pile na 70 mieszkańców 63 osoby wymagają opieki długoterminowej.

Zarząd zaopiniował także odpowiedź na zapytanie radnego zgłoszone na XI Sesji Rady Powiatu w Pile dotyczące aktualnej sytuacji prawnej podziału nieruchomości przy ul. 11 Listopada, w której funkcjonuje DPS i NSZZ „Solidarność oraz rozdziału ciepła na dwa niezależne obwody. Odpowiadając na zapytanie Zarząd wyjaśnił, iż 5 listopada br. odbędzie się posiedzenie Sądu Rejonowego w Pile w sprawie zniesienia współwłasności i do czasu zakończenia sprawy w sądzie nie jest możliwe wykonywanie jakichkolwiek inwestycji, w tym rozdział obiegu ciepła. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o przeznaczeniu 820 zł zebranych podczas meczu charytatywnego Powiat-Miasto na pokrycie kosztów przejazdu mieszkańców domu na turnus rehabilitacyjny, który odbędzie się w dniach od 3 do 16 listopada w Ustroniu Morskim. Zarząd zadecydował też o przeznaczeniu środków uzyskanych z darowizn pieniężnych w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w wysokości 2.676 zł za wyroby z terapii zajęciowej wykonane przez mieszkańców na zakup nowych materiałów do zajęć terapeutycznych.

Ponadto Zarząd Powiatu zaakceptował wniosek o zwiększenie planu dotacji celowej przyznanej przez Ministra Finansów w wysokości 9.838 zł na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komendy. Zarząd wyraził też zgodę na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 2.746 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile dla nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne uczniów w klasie maturalnej. Zrealizowano to w ramach przeniesień zaoszczędzonych środków. Zarząd odrzucił prośbę PKP w sprawie przejęcia na mienie Powiatu torowiska Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej na odcinku Jeziorki Kosztowskie – Auguścin. Po dokonaniu przeglądu torowiska okazało się bowiem, iż znajduje się ono w bardzo złym stanie technicznym (brak dużych fragmentów torów, podkładów, obfite zakrzaczenia, duża ilość zdewastowanych urządzeń inżynieryjnych). Zarząd na dziś nie widzi możliwości sfinansowania wielomilionowej modernizacji z własnego budżetu bez udziału środków zewnętrznych. Ponadto Zarząd podjął uchwałę o wykupie gruntów od gminy Piła, w przebiegu drogi powiatowej Na Leszkowie w celu jej przebudowy oraz podjął decyzję o zakupie 250 sztuk sadzonek drzew do nasadzeń przy drogach powiatowych.

Zarząd zadecydował też, iż zaproponuje Radzie Powiatu w Pile wicestarostę Stefana Piechockiego jako kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Agnieszka Matusiak

23_wrzesnia_obradowal_zarzad10

23_wrzesnia_obradowal_zarzad15 23_wrzesnia_obradowal_zarzad11 23_wrzesnia_obradowal_zarzad12 23_wrzesnia_obradowal_zarzad13 23_wrzesnia_obradowal_zarzad14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *