25-lecie Caritas Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej. Wyróżnienie dla ks. Zycha z Piły

Obchody 25-lecia Caritas Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej w dniu 26 kwietnia rozpoczęły się uroczystą Eucharystią w koszalińskiej katedrze. Ksiądz Biskup Edward Dajczak wraz z ks. Biskupem Krzysztofem Zadarko celebrował ją, jako dziękczynienie za 25 lat działań Caritas w diecezji oraz za wszystkich, którzy się w te działania zaangażowali.

Na wspólnej modlitwie wokół ks. Biskupa Edwarda zgromadzili się licznie kapłani a wśród nich dyrektor Caritas Polska ks. Prał. Marian Subocz, dyrektor Caritas diecezji ks. Tomasz Roda. W radosnym dziękczynieniu uczestniczyli lokalni politycy i samorządowcy, prezesi Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas, wolontariusze i przyjaciele.

Druga część obchodów jubileuszowych miała miejsce w Filharmonii Koszalińskiej. Po Eucharystii wszyscy, którzy na nią przybyli udali się do Filharmonii. Z okazji jubileuszy był czas by podziękować i wyróżnić szczególnie zasłużone osoby. Wśród wyróżnionych był dyrektor Centrum Charytatywno-Opiekuńczego w Pile ks. Leonard Zych, który otrzymał nagrodę okolicznościową za szeroką działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie, ubogich, chorych i niepełnosprawnych. Spotkanie uświetnił występ zespołu Muzyki Sakralnej Lumen z Poznania z fragmentami Oratorium Miłosierdzie Boże do słów św. siostry Faustyny Kowalskiej i muzyki Zbigniewa Małkowicza.

Wszyscy pracownicy placówek działających przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym w Pile składają ks. Dyrektorowi Leonardowi Zychowi najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy szacunku oraz życzą dalszej wytrwałości w pełnieniu powierzonych zadań.

(SE)

25lecie_caritas10

25lecie_caritas15 25lecie_caritas11 25lecie_caritas12 25lecie_caritas13 25lecie_caritas14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *