25-lecie działalności świętowała Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta w Kaczorach

23 czerwca 2023 r. w sposób uroczysty świętowano 25-lecie orkiestry dętej działającej przy Miejsko-Gminnym Centrum  Kultury w Kaczorach. Zgromadzona publiczność miała niepowtarzalną okazję, żeby wysłuchać przygotowanego specjalnie na tę okazję koncertu, przeplatanego przemówieniami, gratulacjami, upominkami dla członków orkiestry. Jednak najważniejszym punktem programu było nadanie orkiestrze imienia Zdzisława Nawrota założyciela orkiestry i długoletniego jej dyrektora. A to wszystko w uznaniu za zasługi na rzecz rozwoju kultury muzycznej na terenie gminy Kaczory.

Jubileuszowy koncert był niezwykłą muzyczną podróżą, podczas której Jubilatka zaprezentowała wachlarz swoich możliwości, który nagradzano gromkimi oklaskami Oczywiście nie mogło zabraknąć tortu urodzinowego dla Jubilatki.

– Dla mnie jest to wielki zaszczyt, że mogłem z panią dyrektor, z przewodniczącym rady, panu kapelmistrzowi Romualdowi wręczyć akt nadania imienia Zdzisława Nawrota tej orkiestrze. Myślę, że wielu z nas pamięta pana Zdzisława Nawrota – ile ta osoba zrobiła dla naszej lokalnej  społeczności. Dziś jego dzieło kontynuuje pan Romuald Wiza. Również członkowie orkiestry doceniają wkład, jaki włożył pan Nawrot w jej rozwój i dlatego orkiestra wyszła z taką inicjatywą. 25 temu, przy przyzwoleniu rady gminy, podjęliśmy dobrą decyzję, dzięki czemu dzisiaj nikt z mieszkańców nie wyobraża sobie imprezy bez udziału naszej orkiestry. Są z nami na różnych uroczystościach, za co też im serdecznie dziękuję – mówił podczas uroczystości Brunon Wolski, burmistrz miasta i gminy Kaczory.

Krótki rys historyczny

Zarząd Gminy Kaczory 23 stycznia 1998 roku rozważył możliwość utworzenia orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kulty w Kaczorach. Miesiąc później Rada Gminy w głosowaniu jawnym udzieliła większością głosów akceptacji dla Wójta Gminy Kaczory w celu podjęcia działań do utworzenia orkiestry dętej. Orkiestrę stworzył od podstaw i prowadził przez ponad 20 lat pan Zdzisław Nawrot, dawny kapelmistrz orkiestry wojsk lotniczych w Pile.

Orkiestra w swym dorobku artystycznym poszczycić się może ponad 1000 koncertów na rzecz społeczności lokalnej, ale nie tylko. Są ozdobą na wszystkich ważniejszych imprezach gminnych, powiatowych, regionalnych. Reprezentowali gminę Kaczory w przedsięwzięciach ogólnopolskich, m.in. w lutym 2001 roku orkiestra wzięła udział w koncercie finałowym programu TVP „Nasz człowiek na urzędzie”, gdzie zaistniała z wielkim powodzeniem. Redakcja programu 1 TVP doceniając profesjonalizm orkiestry umożliwiła jej reklamę ogólnopolską. W 2004 roku w lipcu mieli swój koncert na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji 85-lecia istnienia Policji.

Wykonują utwory orkiestrowe z udziałem solistów instrumentalistów, a także wokalistów. Udowodnili, iż równie dobrze jak w repertuarze muzyki marszowej czują się w programie operetkowym, popularnych standardach muzyki rozrywkowej, w repertuarze biesiadnym, a także religijnym. Są w stanie sprostać wszelkim oczekiwaniom. W 2020 roku dyrygentem został pan Romuald Wiza wieloletni muzyk orkiestry i kapelmistrz orkiestry w Wieluniu. Obecnie w orkiestrze gra 22 muzyków.

***

Zanim rozpoczęto świętowanie jubileuszu orkiestry burmistrz Brunon Wolski zaprezentował Urząd Miasta i Gminy w Kaczorach po remoncie. Koszt całego remontu, który trwał ponad cztery lata wyniósł ok. 5 milionów złotych. Budynek Urzędu wzbogacił się również o jakże potrzebną windę, która umożliwi dotarcie na wyższe piętra. Podczas prezentacji odnowionego w iście europejskim stylu budynku UM i G Kaczory, miało miejsce poświecenie budynku oraz umieszczenie krzyża na ścianie.

Na jubileusz orkiestry przybyli również samorządowcy, którzy jak co roku spotykają się z burmistrzem Wolskim z okazji obchodzonego pod koniec maja Dnia Samorządu Terytorialnego.

Sebastian Daukszewicz

25lecie_dzialalnosci

25lecie_dzialalnosci_02 25lecie_dzialalnosci_03 25lecie_dzialalnosci_04 25lecie_dzialalnosci_05 25lecie_dzialalnosci_06 25lecie_dzialalnosci_07 25lecie_dzialalnosci_08 25lecie_dzialalnosci_09 25lecie_dzialalnosci_10 25lecie_dzialalnosci_11 25lecie_dzialalnosci_12 25lecie_dzialalnosci_13 25lecie_dzialalnosci_14 25lecie_dzialalnosci_15 25lecie_dzialalnosci_16 25lecie_dzialalnosci_17 25lecie_dzialalnosci_18 25lecie_dzialalnosci_19 25lecie_dzialalnosci_20 25lecie_dzialalnosci_21 25lecie_dzialalnosci_22 25lecie_dzialalnosci_23 25lecie_dzialalnosci_24 25lecie_dzialalnosci_25 25lecie_dzialalnosci_26 25lecie_dzialalnosci_27 25lecie_dzialalnosci_28 25lecie_dzialalnosci_29 25lecie_dzialalnosci_30 25lecie_dzialalnosci_31 25lecie_dzialalnosci_32 25lecie_dzialalnosci_33 25lecie_dzialalnosci_34 25lecie_dzialalnosci_35 25lecie_dzialalnosci_36 25lecie_dzialalnosci_37 25lecie_dzialalnosci_38 25lecie_dzialalnosci_39 25lecie_dzialalnosci_40 25lecie_dzialalnosci_41 25lecie_dzialalnosci_42 25lecie_dzialalnosci_43 25lecie_dzialalnosci_44 25lecie_dzialalnosci_45 25lecie_dzialalnosci_46 25lecie_dzialalnosci_47 25lecie_dzialalnosci_48 25lecie_dzialalnosci_49 25lecie_dzialalnosci_50 25lecie_dzialalnosci_51 25lecie_dzialalnosci_52 25lecie_dzialalnosci_53 25lecie_dzialalnosci_54 25lecie_dzialalnosci_55 25lecie_dzialalnosci_56 25lecie_dzialalnosci_57 25lecie_dzialalnosci_58 25lecie_dzialalnosci_59 25lecie_dzialalnosci_60 25lecie_dzialalnosci_61 25lecie_dzialalnosci_62 25lecie_dzialalnosci_63 25lecie_dzialalnosci_64 25lecie_dzialalnosci_65 25lecie_dzialalnosci_66 25lecie_dzialalnosci_67 25lecie_dzialalnosci_68 25lecie_dzialalnosci_69 25lecie_dzialalnosci_70 25lecie_dzialalnosci_71 25lecie_dzialalnosci_72 25lecie_dzialalnosci_73 25lecie_dzialalnosci_74 25lecie_dzialalnosci_75 25lecie_dzialalnosci_76 25lecie_dzialalnosci_77 25lecie_dzialalnosci_78 25lecie_dzialalnosci_79 25lecie_dzialalnosci_80 25lecie_dzialalnosci_81 25lecie_dzialalnosci_82 25lecie_dzialalnosci_83 25lecie_dzialalnosci_84 25lecie_dzialalnosci_85 25lecie_dzialalnosci_86 25lecie_dzialalnosci_87 25lecie_dzialalnosci_88 25lecie_dzialalnosci_89 25lecie_dzialalnosci_90 25lecie_dzialalnosci_91 25lecie_dzialalnosci_92 25lecie_dzialalnosci_93 25lecie_dzialalnosci_94 25lecie_dzialalnosci_95 25lecie_dzialalnosci_96 25lecie_dzialalnosci_97 25lecie_dzialalnosci_98 25lecie_dzialalnosci_99 25lecie_dzialalnosci_100 25lecie_dzialalnosci_101 25lecie_dzialalnosci_102 25lecie_dzialalnosci_103 25lecie_dzialalnosci_104 25lecie_dzialalnosci_105 25lecie_dzialalnosci_106 25lecie_dzialalnosci_107 25lecie_dzialalnosci_108 25lecie_dzialalnosci_109 25lecie_dzialalnosci_110 25lecie_dzialalnosci_111 25lecie_dzialalnosci_112 25lecie_dzialalnosci_113 25lecie_dzialalnosci_114 25lecie_dzialalnosci_115 25lecie_dzialalnosci_116 25lecie_dzialalnosci_117 25lecie_dzialalnosci_118 25lecie_dzialalnosci_119 25lecie_dzialalnosci_120 25lecie_dzialalnosci_121 25lecie_dzialalnosci_122 25lecie_dzialalnosci_123 25lecie_dzialalnosci_124 25lecie_dzialalnosci_125 25lecie_dzialalnosci_126 25lecie_dzialalnosci_127 25lecie_dzialalnosci_128 25lecie_dzialalnosci_129 25lecie_dzialalnosci_130 25lecie_dzialalnosci_131 25lecie_dzialalnosci_132 25lecie_dzialalnosci_133 25lecie_dzialalnosci_134 25lecie_dzialalnosci_135 25lecie_dzialalnosci_136 25lecie_dzialalnosci_137 25lecie_dzialalnosci_138 25lecie_dzialalnosci_139 25lecie_dzialalnosci_140 25lecie_dzialalnosci_141 25lecie_dzialalnosci_142 25lecie_dzialalnosci_143 25lecie_dzialalnosci_144 25lecie_dzialalnosci_145 25lecie_dzialalnosci_146 25lecie_dzialalnosci_147 25lecie_dzialalnosci_148 25lecie_dzialalnosci_149 25lecie_dzialalnosci_150 25lecie_dzialalnosci_151 25lecie_dzialalnosci_152 25lecie_dzialalnosci_153 25lecie_dzialalnosci_154 25lecie_dzialalnosci_155 25lecie_dzialalnosci_156 25lecie_dzialalnosci_157 25lecie_dzialalnosci_158 25lecie_dzialalnosci_159 25lecie_dzialalnosci_160 25lecie_dzialalnosci_161 25lecie_dzialalnosci_162 25lecie_dzialalnosci_163 25lecie_dzialalnosci_164 25lecie_dzialalnosci_165 25lecie_dzialalnosci_166