40 lat ciepłownictwa w Pile

8 września pracownicy Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła świętowali jubileusz 40 lecia firmy. Z tej okazji w Sali Miejskiej Invest Park zorganizowano uroczystą Galę, podczas, której podsumowano działalność firmy oraz nagrodzono najbardziej zasłużonych pracowników.

Uroczystość otworzył i przywitał gości Prezes Zarządu – Rafał Łaski. Nie zabrakło też życzeń od zaproszonych gości m.in. od władz samorządowych oraz występów artystycznych.

– Od niedawna jestem prezesem MEC Piła. Firmę od poprzednika przejąłem w dobrej kondycji. Lwia część zasługi przypada dobrze funkcjonującemu zespołowi pracowników na obiektach, menagerów. Jeśli chodzi o przyszłość w Pile to koncentrujemy się na realizacjach bieżących. Dotyczą one lokalnego rynku mieszkaniowego – tego developerskiego, spółdzielni mieszkaniowych i tego, co realizuje TBS. Jeśli chodzi o energię odnawialną mamy pewne pomysły, ale ich realizacja to inwestycje, które przynoszą stopę zwrotu niezbyt satysfakcjonującą, w związku z czym są to zawsze decyzje strategiczne dla całej Grupy nie tylko dla MEC Piła – mówi Prezes Zarządu – Rafał Łaski.

Podczas uroczystości Przedstawiciel Ministerstwa Energii Radca Ministra Departamentu Energetyki Pan Krzysztof Maryla wręczył medale „W uznaniu zasług dla rozwoju energetyki”.

Medale otrzymali:
– Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Mirosław Elicki,
– Długoletni pracownik działu produkcji Jan Szymański,
– Dyrektor ds. Ekonomicznych Jacek Żłobiński,
– Długoletni pracownik działu sieci Szczepan Żołędziewski.

Ponadto gratulacje otrzymali długoletni pracownicy MEC Piła z przynajmniej 35-letnim stażem:
Anna Wiśniewska,
Józef Rabiński,
Marian Miazga,
Piotr Dreczka,
Wiesława Górka,
Krystyna Olinowicz,
Jan Szymański.

Poznaliśmy także wyniki konkursu rysunkowego MEC Piła pod patronatem Prezydenta Piły Piotra Głowskiego „Dbam o środowisko nie marnuję ciepła”.
1 miejsce – Julia Kobza – SP-2,
2 miejsce – Wiktor Gruca – SP-12,
3 miejsce – Michał Lorenc – ZS-2.

Wyróżnienia:
Martyna Mikołajczak – SP-2,
Denis Wróblewski  -ZS-3.

Rok 2016 to dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. rok jubileuszu 40-lecia ciepłownictwa na terenie miasta.

Historia zorganizowanego ciepłownictwa w Pile sięga roku 1976. Na bazie kotłowni eksploatowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej utworzony został 1 lipca 1976 r. Wojewódzki Zakład Energetyki Cieplnej w Pile, obejmujący swoim zasięgiem obszar ówczesnego województwa pilskiego. Przekształcony w 1982 r. w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej został decyzją Wojewody Pilskiego skomunalizowany w 1991 roku. Majątek przekazany został miastom, gdzie znajdowały się kotłownie WPEC (Piła, Wałcz, Złotów, Trzcianka i Wągrowiec).

W Pile uchwałą Rady Miejskiej z 1 czerwca 1991 r. została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym właścicielem została Gmina Piła. Celem jej działania jest zaspokajanie potrzeb ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie dostaw energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W roku 2009 ENEA S.A. nabyła większościowy pakiet udziałów, a firma zmieniła nazwę na Miejska Energetyka Cieplna Piła Spółka z o.o.

MEC Piła Sp. z o.o. zapewnia komfort cieplny odbiorcom przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakościowych. 40 lat funkcjonowania Spółki to przede wszystkim 40 lat rozwoju technologicznego:
– likwidacja 87 kotłowni osiedlowych (tzw. niskiej emisji) poprzez podłączenie do miejskiej sieci cieplnej,
– modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego,
– inwestycje proekologiczne mające na celu: ograniczenie emisji z kotłowni MEC, poprawę sprawności sieci (ograniczenie strat na przesyle), poprawę sprawności węzłów cieplnych.

Na przestrzeni lat wyeliminowano kotłownie osiedlowe o łącznej mocy ponad 80 MW, podłączając je do miejskiej sieci ciepłowniczej. Spowodowało to wymierne korzyści dla środowiska w postaci ograniczenia:
– pyłu – o 88%,
– emisji CO – o 75%,
– emisji SO2 – o 65%.

Obecnie w sieci miejskiej funkcjonują trzy kotłownie opalane węglem, jedna gazem oraz źródło kogeneracyjne będące najnowszym obiektem oddanym do użytku w 2014 roku. Nowy obiekt wspomaga pracę całego systemu ciepłowniczego w Pile. System ciepłowniczy miasta Piły składa się z obszarów zasilanych z trzech kotłowni, KR Kaczorska, KR Zachód i KR Koszyce połączonych ze sobą i w zależności od potrzeb mogących elastycznie reagować na bieżące potrzeby odbiorców. Wyjątek stanowi KO Staszyce przy ul. Rogozińskiej, która zasila tylko sąsiadujące osiedle mieszkaniowe. W okresie zimowym funkcjonują wszystkie kotłownie a latem, tylko jedna, produkująca ciepło na potrzeby ciepłej wody. Obecnie nie ma znaczenia która, gdyż wszystkie obiekty są połączone siecią ciepłowniczą. Nowe, gazowe źródło ciepła w KR Koszyce będzie mogło produkować ciepło latem a pozostałe kotłownie zostaną zatrzymane.

Dbałość i troska o środowisko stanowi priorytet w podejmowaniu działań modernizacyjnych i inwestycyjnych. Nowoczesność w naszej firmie to:
– zastosowanie nowoczesnego systemu sterowania produkcją,
– sukcesywna modernizacja kotłowni,
– budowa sieci w technologii preizolowanej,
– podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Działania podejmowane przez MEC Piła stanowią odpowiedź na wyzwania, jakie stawiają firmie świadomy klient i wolny rynek w sektorze energetycznym. Monitorowanie zadowolenia klienta, potrzeb oraz nisz rynkowych wytyczyło na najbliższe lata kierunki rozwoju spółki.

Zaufanie staramy się budować poprzez umacnianie partnerskich kontaktów zarówno z odbiorcami jak i dostawcami. Dotrzymywanie standardów jakościowych oraz dalsze doskonalenie jak również włączanie się w rozwiązywanie bieżących problemów i potrzeb zgłaszanych przez odbiorców kształtują nasz wizerunek jako firmy partnerskiej i przyjaznej odbiorcom.

Dzięki ciągle doskonalonym procesom oraz rozszerzaniu swojej działalności przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko MEC realizuje misję firmy przyjaznej mieszkańcom i środowisku. MEC Piła aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Piły, angażując się w lokalne inicjatywy związane ze sportem, kulturą, pomocą potrzebującym.

Sebastian Daukszewicz

40_lat_cieplownictwa01

40_lat_cieplownictwa02 40_lat_cieplownictwa03 40_lat_cieplownictwa04 40_lat_cieplownictwa05 40_lat_cieplownictwa06 40_lat_cieplownictwa07 40_lat_cieplownictwa08 40_lat_cieplownictwa09 40_lat_cieplownictwa10 40_lat_cieplownictwa11 40_lat_cieplownictwa12 40_lat_cieplownictwa13 40_lat_cieplownictwa14 40_lat_cieplownictwa15 40_lat_cieplownictwa16 40_lat_cieplownictwa17 40_lat_cieplownictwa18 40_lat_cieplownictwa19 40_lat_cieplownictwa20 40_lat_cieplownictwa21 40_lat_cieplownictwa22 40_lat_cieplownictwa23 40_lat_cieplownictwa24 40_lat_cieplownictwa25 40_lat_cieplownictwa26 40_lat_cieplownictwa27 40_lat_cieplownictwa28 40_lat_cieplownictwa29 40_lat_cieplownictwa30 40_lat_cieplownictwa31 40_lat_cieplownictwa32 40_lat_cieplownictwa33 40_lat_cieplownictwa34 40_lat_cieplownictwa35 40_lat_cieplownictwa36 40_lat_cieplownictwa37 40_lat_cieplownictwa38 40_lat_cieplownictwa39 40_lat_cieplownictwa40 40_lat_cieplownictwa41 40_lat_cieplownictwa42 40_lat_cieplownictwa43 40_lat_cieplownictwa44 40_lat_cieplownictwa45

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *