40 milionów złotych na ścieżki rowerowe

40_milionow

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego zatwierdziliśmy listy projektów ocenionych w ramach konkursu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” i… przyznaliśmy dofinansowanie.

W ostatnich latach mieszkańcy i samorządy marzą o dobrych ścieżkach rowerowych… i w Wielkopolsce takie projekty są realizowane. W ostatnich miesiącach rozstrzygnęliśmy konkursy na ich budowę przeznaczając kwotę ponad 40 mln zł z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

– Ścieżki rowerowe zapewniają wolność wyboru środka transportu i wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz sprawiają dużą radość miłośnikom dwóch kółek. Podczas jazdy ścieżką rowerową nie jesteśmy narażeni na korzystanie z jezdni, po których poruszają się auta – często z nadmierną prędkością. Ścieżki rowerowe wpływają także na walory rekreacyjne danego miejsca i sprawiają, że gminy, powiaty i miasta przyciągają turystów. Dzięki temu możemy dojechać do pracy czy nawet wyjechać za miasto. Z ostatnich inwestycji w Północnej Wielkopolsce takim przykładem jest ścieżka rowerowa z Piły do Dobrzycy czy z Piły do KaczorJacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

W czwartek 15 kwietnia br. dla Północnej Wielkopolski w Pilskim Obszarze Strategicznej Interwencji nasze uznanie zyskały projekty z Piły, Szydłowa, Kaczor, Trzcianki oraz Wysokiej.

– Gmina Szydłowo „Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo”. Kwota projektu: 1 080 237,45 zł, dofinansowanie: 746 943,98 zł.

– Gmina Piła „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI”. Kwota projektu: 1 581 904,50 zł, dofinansowanie: 1 316 441,32 zł.

– Gmina Trzcianka „Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki”. Kwota projektu: 896 361,79 zł, dofinansowanie: 498 606,69 zł.

– Miasto i Gmina Wysoka „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej”. Kwota projektu: 1 760 316,26 zł, dofinansowanie: 1 367 311,18 zł.

– Gmina Kaczory „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory-Rzadkowo etap I”. Kwota projektu: 457 693,53 zł, dofinansowanie: 159 606,99 zł.

Pełne wyniki również dla regionu Gnieźnieńskiego, Konińskiego oraz Leszczyńskiego są tutaj https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/386.

red