Ruszyły zapisy na IX Dętkospływ rzeką Gwdą

27 sierpnia 2016 r. o godzinie 10.30 odbędzie się IX Dętkospływ rzeką Gwdą .Miejscem imprezy będzie rzeka Gwda na odcinku od Przystani nr 1 przy Alei Wyzwolenia do placu przy kładce obok Szkoły Policji. Warunkiem wzięcia udziału w „Dętkospływie” jest dokonanie przez uczestnika stosownych opłat, związanych z przeprowadzeniem imprezy do dnia 24 sierpnia 2016 r.

Cel

•    IX Dętkospływ rzeką Gwdą jest imprezą rekreacyjną, zawierającą elementy turystyki krajoznawczej związanej z rekreacyjnym nurkowaniem swobodnym.

•    Celem dętkospływu jest ukazanie walorów rzeki Gwdy w obszarze miasta Piły

•    Impreza służy propagowaniu szeroko pojętej turystyki wodnej.

Charakter imprezy

Dętkospływ rzeką Gwdą w zamierzeniu organizatorów, to przedsięwzięcie mające się odbywać corocznie. Uczestnicy „Dętkospływu” pokonują wpław (zgodnie z zasadami uczestnictwa) w dowolnym czasie wyznaczony przez organizatorów odcinek rzeki Gwdy. Start dętkospływu: Przystań nr 1 Al. Wyzwolenia, meta plac przy kładce obok Szkoły Policji.
Dętkospływ nie jest wyścigiem, nie liczy się czas pokonania trasy ani zajęte miejsce.

 

Zasady uczestnictwa

1.    Uczestnikiem IX Dętkospływu rzeką Gwdą może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca przynajmniej podstawowe uprawnienia: nurkowe, ratownicze, osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

2.    W szczególnych przypadkach organizator może dopuścić do uczestnictwa osobę nie posiadającą uprawnień nurkowych.

3.    Każdy uczestnik bierze udział w IX Dętkospływie rzeką Gwdą na własną odpowiedzialność.

4.    Aby uczestniczyć w „Dętkospływie” należy przedstawić w biurze imprezy „Deklarację udziału”.

5.    Tematem wiodącym Spływu jest „Potop Szwedzki”, przebrania i stroje preferowane zgodnie z epoką.

6.    Warunkiem wzięcia udziału w „Dętkospływie” jest dokonanie przez uczestnika stosownych opłat, związanych z przeprowadzeniem imprezy do dnia 24 sierpnia 2016 r.

7.    Uczestnicy „Dętkospływu” pokonują wyznaczoną trasę dowolną techniką, w dowolnym czasie na wylosowanej dętce.

8.    Każdy uczestnik może w każdej chwili przerwać pokonywanie wyznaczonej trasy.

9.    Strój i wyposażenie uczestnika: uczestnik „Dętkospływu” wyposażony jest w skafander nurkowy, dopuszcza się używanie płetw.

10.    Zabronione jest używanie pasów balastowych oraz masek nurkowych i fajek.

11.    Drużyny lub indywidualni uczestnicy „Dętkospływu” w ramach współzawodnictwa będą oceniani przede wszystkim za świetny wygląd i zabawę (przebranie, transparenty, itp.)

12.    Każdy uczestnik na starcie losuje dętkę, na której płynie do mety, dętki dostarcza organizator.

13.    Uczestnik osiągający metę „Dętkospływu” otrzymuje certyfikat.

14.    Ilość uczestników „Dętkospływu” jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

Każdy uczestnik zobowiązany jest ponieść stosowne opłaty związane z organizacją i przeprowadzeniem imprezy do dnia 24 sierpnia 2016 r. Kwota, terminy oraz sposób dokonywania opłat podane są w karcie zgłoszeniowej będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.
Obowiązki organizatora

•    Organizator zobowiązuje się zapewnić opiekę asekuracyjną na czas pokonywania wyznaczonej trasy spływu.

•    Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.

•    Organizator zobowiązuje się zapewnić transport uczestników oraz sprzęt na trasie meta – start.

Sponsorzy

•    OCEAN PRO – Systemy Nurkowe Monika Matuszewska, Polna 20, 55-010 Smardzów,

•    Colours Faktory Spółka z o.o., Wypoczynkowa 13 64-920 Piła

•    Restauracja i Browar „Poziomka”, Kujanki 66, 77-424 Zakrzewo

•    KABAT Spółka jawna, Gumowa 6, 64-840 Budzyń

•    Minibrowary.pl, Twardosławicka 43, 97-300 Piotrków Trybunalski

Organizatorem IX Detkospływu rzeką Gwdą jest Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile, pod patronatem Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego.
Współorganizatorami Dętkospływu są: Urząd Miasta Piły, MOSiR Piła, KP PSP w Pile, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

 

Ramowy program imprezy

•    Potwierdzenie zgłoszeń oraz zapisy w dniu „Dętkospływu”, od godz. 8:00 w biurze Dętkospływu zlokalizowanym na terenie mety.

•    Godzina 10:00 – autobus przewiezie uczestników na miejsce startu, gdzie odbędzie się losowanie dętek.

•    Godzina 10:00 – start do dętkospływu

•    Godzina 12:00 – powitanie pierwszych uczestników dętkospływu.

•    Godzina 13:00 – uroczyste zakończenie dętkospływu, wręczenie certyfikatów, nagród.

(SE)

ruszyly_zapisy_na_detkosplyw00

ruszyly_zapisy_na_detkosplyw01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *