51 nowych ratowników

W dniach od 6 do 20 czerwca 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który skierowany był do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pilskiego.

W zajęciach trwających przez trzy kolejne weekendy udział wzięło 29 strażaków. Kurs miał na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu udzielania pomocy medycznej osobom znajdującym się w nagłym stanie zagrożenia życia.

Dodatkowo, od 19 do 20 czerwca br. uruchomiono procedurę recertyfikacyjną dla strażaków, którym tytuł ratownika nadano trzy lata temu. W dwudniowych zajęciach powtórzono zagadnienia związane z ratownictwem medycznym i przygotowano strażaków do egzaminu. W recertyfikacji uczestniczyło 22 druhów z jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego.

21 czerwca 2015 roku miał miejsce egzamin, podczas którego zarówno strażacy kończący nowy kurs KPP, jak i ubiegający się o jego recertyfikację, musieli przed komisją egzaminacyjną potwierdzić nabytą wiedzę i umiejętności. Łącznie do egzaminu przystąpiło 51 osób, z czego wszyscy ukończyli go z wynikiem pozytywnym. „Nowym i starym” ratownikom serdecznie gratulujemy!

Tekst: st. sekc. Mateusz Kentzer
Zdjęcia: mł. kpt. Krzysztof Gajewski

51_nowych_ratownikow10

51_nowych_ratownikow11 51_nowych_ratownikow12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *