70-lecie pilskiego Ekonomika

Korzenie dzisiejszego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile wrastają w strukturę miasta, powiatu i regionu od siedemdziesięciu lat. W sobotę, 8 października placówka obchodziła swój jubileusz. Gratulacji podczas uroczystej gali było bardzo dużo. Nic dziwnego: „Ekonomik” szczyci się licznym gronem przyjaciół. W imieniu Powiatu Pilskiego życzenia jubilatowi, na ręce dyrektor ZSE w Pile, Renaty Strojnej, złożyli przewodniczący rady Kazimierz Wasiak, wicestarosta Stefan Piechocki oraz członkowie zarządu Przemysław Pochylski i Mirosław Pierko.

Czasowi na zadumę sprzyjały msza święta i sentymentalne spotkania w klasach. Chwile radosnej zabawy nadeszły z kolei podczas balu w hotelu Gromada, nazwanym przez organizatorów „Studniówką Bis”. Było więc i uroczyście, i podniośle, i wesoło. Wszystkiego najlepszego, Jubilacie! Tak trzymać!

Monika Jeż, wicedyrektor ZSE w Pile: Cieszę się, że mamy wspaniałych uczniów, którzy bardzo nam pomagali w niełatwych przygotowaniach i obsłudze wydarzenia. W piątek uczestniczyliśmy we mszy świętej w intencji szkoły i wszystkich, którzy ją tworzą, a później młodzież wzięła udział w szkolnej uroczystości przewidzianej właśnie dla nich. Obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile to czternaście oddziałów, do których uczęszcza 378 osób. Kształcimy w trzech kierunkach: technik ekonomista, technik organizacji reklamy i technik informatyk. W naszej szkole zawsze więcej było dziewcząt, ale obecnie proporcje się zmieniają. W tym roku prawie połowę, bo aż 150 osób, stanowią chłopcy.

Stefan Piechocki, wicestarosta pilski: Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile jest według mnie kuźnią dobrze wykształconej administracji i bardzo zasłużona jednostką, w przeszłości aktywnie wspierająca między innymi Samopomoc Chłopską. Szkoła przez lata istnienia wychowała liczną grupę fachowców nie tylko w dziedzinie handlowej. O jej prestiżu świadczy kontynuowana przez wiele lat współpraca z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu. Dobrze wykształcona kadra gwarantuje szkole właściwy rozwój, a absolwentom – spokojniejsze wejście w dorosłe życie. Gratuluję wspaniałej historii i życzę powodzenia na dalsze lata funkcjonowania.

***

Szkoła rozpoczęła działalność 15 września 1946 roku pod nazwą Państwowe Koedukacyjne Liceum Handlowe. Jej zadaniem było kształcenie pracowników dla potrzeb handlu i gastronomii. Na początku zajęcia odbywały się w budynku nieistniejącego obecnie internatu, następnie w odbudowanym po zniszczeniach wojennych głównym budynku szkoły.

Zasadniczy rozwój szkoły nastąpił po roku 1953, kiedy placówkę przejęła Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Od tego czasu datuje się duży rozwój różnych form kształcenia w szkole młodzieżowej i zaocznej. Obok Technikum Ekonomicznego funkcjonowała Zasadnicza Szkoła Handlowa, Policealne Studium Spółdzielcze oraz Szkoła Dekoratorska.

W roku szkolnym 1968/1969 oddano do użytku nowy internat na 300 uczniów. Obecnie internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą nie tylko dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, ale również dla uczniów innych pilskich szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania.
W latach 1976–1986 w budynku placówki miał swoją siedzibę Punkt Konsultacyjny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, który później przemianowano na Ośrodek Wyższych Studiów Zawodowych tej uczelni. Funkcjonował on do 2010 roku. Od stycznia 1992 roku szkoła utraciła status szkoły resortowej i jest finansowana z budżetu państwa.

Od 1999 roku organem prowadzącym jest Powiat Pilski. W ciągu istnienia szkoły, jej nazwy zmieniały się często. Utrzymywano jednak ekonomiczno – finansowy profil kształcenia. Szkoła była i jest doceniania przez lokalne środowisko. Posiada liczne wyróżnienia i nagrody. Zajęła pierwsze miejsce wśród techników w Polsce w zawodzie technik ekonomista w „Rankingu Egzaminów Zawodowych 2016”, przeprowadzonym przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. Stuprocentowa zdawalność na egzaminie w zawodzie technik ekonomista dała tytuł Szkoły Mistrzów.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile jest bardzo nowoczesną placówką dydaktyczną. Może poszczycić się pracowniami ekonomiczno-informatycznymi, pracownią mobilną, wyposażoną w tablety dla uczniów, pracowniami przedmiotowymi, posiadającymi rzutniki multimedialne i tablice interaktywne, pracownią reklamy. W szkole istnieje w pełni skomputeryzowana biblioteka, pełniąca obecnie rolę Szkolnego Centrum Informacyjnego.

W latach 2012 – 2015 szkoła uczestniczyła w projekcie „Czas zawodowców, wielkopolskie kształcenie zawodowe”. W jej siedzibie powstały dwa nowoczesne laboratoria praktyk dla uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik logistyk. W praktykach uczestniczyli zarówno uczniowie ZSE, jak i młodzież z innych miejscowości północnej Wielkopolski.

Aktualnie ZSE prowadzi bardzo atrakcyjne kierunki kształcenia i jest największą szkołą ekonomiczną w regionie. Młodzież może uczyć się w 4-letnim technikum w zawodach: technik ekonomista, technik organizacji reklamy i technik informatyk.

Na koniec dwie wymowne liczby:

– liczba absolwentów – 14 624,
– liczba uczniów aktualnie – 378.

A.M.

70_lecie_ekonomika0

70_lecie_ekonomika12 70_lecie_ekonomika1 70_lecie_ekonomika2 70_lecie_ekonomika3 70_lecie_ekonomika4 70_lecie_ekonomika5 70_lecie_ekonomika6 70_lecie_ekonomika7 70_lecie_ekonomika8 70_lecie_ekonomika9 70_lecie_ekonomika10 70_lecie_ekonomika11