9 milionów nadwyżki budżetowej

Po trzech kwartałach budżet powiatu pilskiego ma ponad 9 mln złotych nadwyżki zamiast planowanego deficytu w wysokości 2,5 mln złotych.

Jest to efekt oszczędnościowej polityki finansowej starosty pilskiego i Zarządu Powiatu w Pile. Odejmując od nadwyżek uzyskanych w trzecim kwartale w ostatnich latach zrealizowane dochody majątkowe oraz wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych jest ona najwyższa i wynosi 7 559 012 zł. Dla porównania 2013 rok – 5 508 460 zł, 2014 rok – 4 717 060 zł.

– Udało się to uzyskać dzięki założonym oszczędnościom i racjonalizacji wydatków. Jest to duży sukces obecnego samorządu Powiatu Pilskiego – mówi starosta pilski Franciszek Tamas.

Za trzy kwartały bieżącego roku udało się osiągnąć dochody na poziomie 108 280 472 zł co stanowi 76,03% planu. Wydatki natomiast wyniosły 99 139 534zł i jest to 68,43% planu. Niestety dużym obciążeniem dla budżetu jest spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Na koniec września dokonano spłaty 2 868 901 zł z tytułu rat kredytowych oraz 540 790,48 zł z tytułu odsetek.

Istotnym wskaźnikiem podczas realizacji budżetu jest wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem. Na koniec III kwartału 2015 roku wyniósł on 4,11 %. Dla porównania 2013 rok – 3,99%, 2014 rok – 3,99%.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

9_milionow01

9_milionow02 9_milionow03 9_milionow04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *