Absolutorium dla prezydenta Piły przez aklamację. Imola miastem partnerskim?

31 maja Radni Rady Miasta Piły jednogłośnie udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Piły za 2015rok. Jednak wcześniej Rada Miasta Piły zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Piły za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, pozytywną opinią i uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły w sprawie udzielenia absolutorium, za którym było 22 radnych, przeciw zero, nikt nie wstrzymał się od głosu.

– Bardzo dziękuję, bo to niezwykle miłe, kiedy pomimo różnic przy dyskusjach jakie toczą się na tej sali, w momencie gdy patrzymy na liczby, wszyscy potrafią zobaczyć oczywiste fakty. My przy różnorodnych inwestycjach i projektach nie skupiamy się na jednej dziedzinie, co widać na terenie miasta. Podejmujemy dużo działań związanych z opieką społeczną, edukacją, wspomagamy kluby sportowe, oraz tych, którzy tworzą, malują, etc. Ta różnorodność i bogactwo, które w mieście widać, tworzą niezwykły klimat. Ponieważ takich projektów nie realizuje się samodzielnie, dziękuje dyrektorom, pracownikom wydziałów, którzy pracują nad przygotowaniem projektów, przy rozliczaniu – bez was tego sukcesu by nie było – mówił po głosowaniu Piotr Głowski, prezydent Piły.

Radni przyjęli także Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Piła a Miastem Imola (Włochy) oraz podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Piła do Stowarzyszenia wspierania Instytutu Regionów Europy (IRE) z siedzibą w Wiedniu.

Gmina Piła od lat aktywnie współpracuje z miastami partnerskimi. Wspólnie podejmowane działania przynoszą wiele korzyści społeczności lokalnej. Województwo Wielkopolskie, które współpracuje z włoskim Regionem Emilia – Romania, pozytywnie oceniając współpracę międzynarodową Piły, zaproponowało nawiązanie współpracy partnerskiej z Miastem Imola. Władze obu miast znalazły wspólne obszary, w których mogłyby nawiązać kontakty partnerskie – są to m.in.: kultura, sport, turystyka, oświata, praca z młodzieżą, praca socjalna, gospodarka, środowisko i rozwój. Strony deklarują wymianę informacji i doświadczeń dotyczących życia i rozwoju, podejmowanie wspólnych działań, patronowanie ciekawym inicjatywom oraz wspólne dążenie do umacniania pokoju i przyjaźni w zjednoczonej Europie. Mając na uwadze wolę społeczności lokalnych obu miast radni jednogłośnie podjęli tą uchwałę.

Członkostwo w Instytucie Regionów Europy przynosi korzyści z zakresu wspierania stosunków gospodarczych pomiędzy regionami i gminami w Europie, służyć ma przekazywaniu informacji oraz urozmaicaniu związków z Unią Europejską i jej instytucjami. Zadaniem Instytutu Regionów Europy jest uwzględnienie rosnącego znaczenia regionów i gmin w Europie, a także likwidacja istniejących niedoborów informacji, zajęcie się kwestiami problemowymi, jak i próba wykorzystania potencjalnych możliwości gospodarczych. Obszarem działalności jest utworzenie sieci współpracy między regionami, gminami i innymi obszarami działalności publicznej i gospodarczej, w celu skutecznego reprezentowania ich interesów.

Jak wynika wprost ze Statutu Stowarzyszenia wspierania Instytutu Regionów Europy (IRE) celem Stowarzyszenia jest m. in. organizacja wszelkiego rodzaju zebrań, wykładów, dyskusji, grup roboczych, uroczystości (imprez), dokumentacji i produkcji oraz działań publicystycznych, mających służyć Stowarzyszeniu, a także wspieranie osób studiujących i innych wykwalifikowanych osób w pracach naukowych i pozostałych pracach, włącznie z pracami popularnonaukowymi.

Lista członków Instytutu Regionów Europy, a tym samym członków Stowarzyszenia wspierania Instytutu Regionów Europy (IRE) jest liczna, obecnie wynosi 105 członków.

(SE)

absolutorium_dla_prezydenta00

absolutorium_dla_prezydenta37 absolutorium_dla_prezydenta01 absolutorium_dla_prezydenta02 absolutorium_dla_prezydenta03 absolutorium_dla_prezydenta04 absolutorium_dla_prezydenta05 absolutorium_dla_prezydenta06 absolutorium_dla_prezydenta07 absolutorium_dla_prezydenta08 absolutorium_dla_prezydenta09 absolutorium_dla_prezydenta10 absolutorium_dla_prezydenta11 absolutorium_dla_prezydenta12 absolutorium_dla_prezydenta13 absolutorium_dla_prezydenta14 absolutorium_dla_prezydenta15 absolutorium_dla_prezydenta16 absolutorium_dla_prezydenta17 absolutorium_dla_prezydenta18 absolutorium_dla_prezydenta19 absolutorium_dla_prezydenta20 absolutorium_dla_prezydenta21 absolutorium_dla_prezydenta22 absolutorium_dla_prezydenta23 absolutorium_dla_prezydenta24 absolutorium_dla_prezydenta25 absolutorium_dla_prezydenta26 absolutorium_dla_prezydenta27 absolutorium_dla_prezydenta28 absolutorium_dla_prezydenta29 absolutorium_dla_prezydenta30 absolutorium_dla_prezydenta31 absolutorium_dla_prezydenta32 absolutorium_dla_prezydenta33 absolutorium_dla_prezydenta34 absolutorium_dla_prezydenta35 absolutorium_dla_prezydenta36

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *