Akcja edukacyjna „Czad i ogień” i „Bezpieczne Ferie” w powiecie chodzieskim

W miesiącu styczniu 2017 roku w związku z trwającą kampanią społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej pod nazwą „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”, zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w 21 placówkach oświatowych na terenie całego powiatu chodzieskiego.

Łącznie w zajęciach uczestniczyło ponad trzy tysiące uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, którym przybliżone zostały m.in. tematy związane z zagrożeniami występującymi w domach i miejscach zamieszkania zbiorowego, podczas wypoczynku zimowego oraz w czasie spędzania czasu wolnego w miejscach niebezpiecznych m. in. jezioro pokryte lodem. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży opowiedzieli o konkursach organizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, której celem jest propagowanie treści dotyczących ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. Ponadto omówiono profilaktykę przeciwdziałania zagrożeniom, z którymi uczniowie mogą spotkać się podczas ferii zimowych oraz przedstawiono bezpieczne sposoby spędzania czasu wolnego zimą omawiając akcję „Bezpieczne Lodowisko”. Na pamiątkę spotkania strażacy zostawili w każdej szkole kalendarze Komendy Głównej PSP na rok 2017, na odwrocie których zamieszczone są informacje dotyczące konkursów przeciwpożarowych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym przestrzega przed przebywaniem na zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach – zabawa na lodzie zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach można uzyskać na stronie internetowej komendy w zakładce „PORADY”.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum KP PSP; placówki szkolne na terenie powiatu chodzieskiego

akcja_czad_w_powiecie_chodzieskim00

akcja_czad_w_powiecie_chodzieskim07 akcja_czad_w_powiecie_chodzieskim01 akcja_czad_w_powiecie_chodzieskim02 akcja_czad_w_powiecie_chodzieskim03 akcja_czad_w_powiecie_chodzieskim04 akcja_czad_w_powiecie_chodzieskim05 akcja_czad_w_powiecie_chodzieskim06