Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Szkole Policji w Pile

6 czerwca  w Szkole Policji w Pile odbyła się wyjątkowa akcja Honorowego Oddawania Krwi. Do Szkoły przyjechał krwiobus z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy, umożliwiając funkcjonariuszom, pracownikom oraz słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego naszej Szkoły wzięcie udziału w tym szczytnym celu.

 

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co zaowocowało udziałem 64 osób, z których 56 oddało krew. W sumie zebrano imponującą ilość 25,200 litrów krwi, co stanowi ogromny wkład w ratowanie życia i zdrowia potrzebujących. Inicjatywa ta została zorganizowana przez asp. Adama Wrzeszcza, koordynatora Honorowego Krwiodawstwa, przy ścisłej współpracy z samorządem słuchaczy Szkoły.

 

Szczególny wymiar tej akcji podkreśla fakt, że była ona dedykowana członkowi rodziny pracownika naszej Szkoły – Bogusławowi Turowskiemu, który zmaga się z chorobą nowotworową. Takie wydarzenia nie tylko podkreślają znaczenie krwiodawstwa, ale również wzmacniają więzi w naszej społeczności szkolnej, pokazując, że w trudnych chwilach potrafimy się zjednoczyć i wspierać tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich bezinteresowność i chęć niesienia pomocy!

 

MP/MP

Szkoła Policji w Pile