Akcja Truck-Bus w powiecie pilskim

akcja_truck_bus

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pile na terenie powiatu pilskiego przeprowadzili działania w ramach ogólnopolskiej akcji „Truck-Bus”. Celem akcji była m.in. kontrola samochodów ciężarowych oraz autobusów pod kątem sprawdzania stanu technicznego pojazdów oraz eliminowania nieprawidłowości w przewozie osób i towarów.  

Komenda Powiatowa Policji w Pile akcje, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu organizuje cyklicznie. 16 października br. przeprowadzone zostały działania pn. „Truck-Bus”. Podstawowym zadaniem policjantów była kontrola samochodów ciężarowych oraz autobusów pod kątem sprawdzania stanu technicznego pojazdów oraz stanu trzeźwości kierowców.

W trakcie trwania akcji, funkcjonariusze biorący udział w działaniach skontrolowali łącznie 157 pojazdów, w tym 96  pojazdów ciężarowych. Funkcjonariusze ujawnili aż 75 wykroczeń związanych ze złym stanem technicznym pojazdów, związanych z nieprawidłowym zabezpieczeniem ładunku oraz przekroczeniem prędkości. Ponadto policjanci z pilskiej drogówki w trakcie prowadzonych działań zatrzymali 23 dowody rejestracyjne.

Policja mając na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadza regularne działania ukierunkowane na eliminowanie zagrożeń występujących w tym obszarze. Dlatego akcja „Truck – Bus” będzie cyklicznie przeprowadzana na drogach miasta i powiatu pilskiego.

podkom. Żaneta Kowalska
KPP w Pile