Alimenty od ojca pracującego za granicą

przeworek_agnieszka_net

 

Przez wiele lat mieszkałam w Niemczech, dopiero w ubiegłym roku wróciłam na stałe do Piły. Za granicę wyjechałam z moim partnerem, tam urodziły się nasze dzieci, ale związek się niestety rozpadł. Ojciec naszych dzieci zamierza zostać w Niemczech i nie wróci do Polski, ponieważ ułożył już sobie życie. Od jakiegoś czasu mój były partner coraz mniej interesuje się synami, a także przekazuje na ich rzecz coraz mniejsze kwoty. Chciałabym złożyć pozew o alimenty, aby mieć na piśmie, ile pieniędzy należy się naszym dzieciom, ale nie wyobrażam sobie prowadzenia sprawy za granicą. Z drugiej strony obawiam się, że mój były partner niedługo zupełnie zniknie z naszego życia, a ja nie będę wiedziała nawet gdzie mieszka. Martwię się też tym czy jak zostaną zasądzone alimenty i gdy będą wpływały na moje konto, czy nie zajmie ich komornik? Mam trochę długów w związku z nieudaną inwestycją i pewnie jeszcze trochę czasu upłynie zanim uda mi się wszystko spłacić. Bardzo proszę o pomoc. Klaudia z Piły.

Alimenty mogą być egzekwowane tylko na podstawie prawomocnego postanowienia sądu, wyroku lub ugody. Często wydaje się, że fakt, że zobowiązany do alimentów przebywa poza krajem wyłącza możliwość prowadzenia sprawy w Polsce. W przypadku spraw o alimenty sytuacja jednak jest jednak ułatwiona, jeżeli ojciec dzieci mieszka na terenie kraju gdzie obowiązuje rozporządzenie Rady WE nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE z 2009 r. L7/1). Według postanowień wyżej przywołanego rozporządzenia sądami, które mają jurysdykcję do rozpoznania spraw dotyczących zobowiązań alimentacyjnych w państwach członkowskich są między innymi sądy zwykłego miejsca pobytu pozwanego lub sądy zwykłego miejsca pobytu wierzyciela. Ponadto wskazać należy, iż na mocy art. 133 § 1 k.r. i o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które jeszcze nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Ponadto, art. 135 k.r. i o. przewiduje, iż zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ojciec dzieci może w toku sprawy dowodzić, iż koszty życia za granicą są wyższe niż w Polsce, ale przecież zarobki tamtejszych pracowników również z reguły są dużo wyższe. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionych powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Dużo zależy od standardu życia Pani byłego partnera i tego na jakim poziomie dzieci żyły, gdy byli Państwo jeszcze w związku, ponieważ przyjmuje się, że dzieci powinny funkcjonować na takiej samej stopie życiowej jak ich rodzice. Odpowiadając na drugą część Pani pytania wskazać należy, iż na mocy obowiązujących przepisów alimenty nie podlegają egzekucji komorniczej, podobnie jak świadczenia wychowawcze.

Agnieszka Przeworek-Rataj
Radca Prawny

*Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.