Altvater Piła testuje nowoczesne specjalistyczne pojazdy

Spółka Altvater Piła, działająca pod marką ENERIS Surowce rozpoczęła testy specjalistycznych pojazdów. Pierwszy z nich to mobilna myjnia pojemników na odpady, a drugi to trzykomorowa śmieciarka. Jeżeli przydatność tych pojazdów zostanie potwierdzona w codziennej pracy, spółka rozważy ich zakup.

Trzy komory dla środowiska

Testowana trójkomorowa śmieciarka ułatwi zbieranie odpadów, również surowcowych przyczyniając się do ochrony środowiska oraz zwiększenia komfortu mieszkańców.

– Za jednym przejazdem śmieciarka zbiera trzy frakcje, czyli wykonuje pracę trzech różnych pojazdów. To znaczna oszczędność czasu oraz zmniejszenie emisji spalin, a także hałasu. Testowany przez nas pojazd spełnia najwyżą normę czystości spalin EURO6 – mówi Dariusz Mikołajczyk, prezes Zarządu Altvater Piła.

Pojazd posiada dwie komory z urządzeniami załadunkowymi w tak zwanym „odwłoku”, czyli tylnej części śmieciarki. Trzecia komora na odpady znajduje się z boku, za kabiną kierowcy.

Mobilna myjnia

Drugim pojazdem testowanym przez Altvater na ulicach Piły jest mobilna myjnia pojemników na odpady. To, co ją odróżnia od dotychczas stosowanych rozwiązań jest mycie i dezynfekcja pojemnika zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz. Pojazd jest dostosowany do wszystkich typów pojemników. Cały proces mycia wodą o temperaturze 60oC odbywa się w zamkniętej komorze, a brudna woda jest zbierana w specjalnym pojemniku i wypuszczana zgodnie z przepisami, we wskazanym do tego miejscu. Pojazd może jednorazowo umyć dwa mniejsze lub jeden większy pojemnik, a wydajność to 100-120 pojemników większych lub 400-500 pojemników mniejszych na zmianę. W ramach testów za pomocą tego pojazdu zostanie umytych i zdezynfekowanych około 4500 pojemników na odpady.

– Zgodnie z przyjętą strategią modernizujemy tabor Altvater Piła. Nie chcemy jednak „w ciemno” podejmować poważnych zobowiązań finansowych, stąd też testy w ramach których sprawdzamy skuteczność i niezawodność, rzeczywisty koszt eksploatacji czy dopasowanie do warunków w Pile – m.in. zwrotność i manewrowość na uliczkach osiedlowych – informuje Dariusz Mikołajczyk, prezes Zarządu Altvater Piła.

Po testach zostanie sporządzony raport, na podstawie którego zostanie podjęta decyzja o podjęciu ewentualnej inwestycji.

Nowe miejsca pracy

Altvater Piła prowadzi w dalszym ciągu rekrutacje na kierowców samochodów specjalistycznych, w tym do ewentualnie zakupionych nowych pojazdów. Kandydaci muszą mieć prawo jazdy kategorii C. Wkrótce powstaną również nowe miejsca pracy w budowanej w Kłodzie instalacji Mechaniczno-Biologicznego przetwarzania stałych odpadów komunalnych. W planach jest również dalszy rozwój Centrum Usług Wspólnych ENERIS Surowce w Pile.

Bartosz Lewicki – Grupa Eneris

altvater_testuje00

altvater_testuje02 altvater_testuje01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *