Ankieterzy zapytają o stan zdrowia i tryb życia

W Powiecie Pilskim rozpoczyna się społeczne badanie ankietowe dotyczące stanu zdrowia i trybu życia mieszkańców. Pozyskane w ten sposób dane posłużą do opracowania raportu epidemiologicznego populacji powiatu pilskiego w zakresie nowotworów oraz schorzeń skojarzonych i stylu życia. Ankieterzy dotrą do 30 000 mieszkańców.

Badania ankietowe prowadzone będą przez Grupę BST na zlecenie Powiatu Pilskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”. Będą one realizowane przy pomocy bezpośredniego badania ankietowego wykonywanego z respondentem przez odpowiednio przeszkolonego ankietera, techniką CAWI, polegającą na wypełnianiu kwestionariusza ankiety za pośrednictwem strony internetowej oraz techniką CAPI, która wykorzystuje urządzenia multimedialne (np. tablet, notebook).

Badanie zostanie przeprowadzone wśród 30 000 pełnoletnich mieszkańców powiatu pilskiego i dotyczyć będzie: stanu zdrowia, zdiagnozowanych chorób przewlekłych, zdiagnozowanych chorób nowotworowych, narażenia na czynniki ryzyka w pracy zawodowej i środowisku domowym w poszczególnych zakresach nowotworów, dzietności, stylu życia, aktywności fizycznej, diety, stosowanych używek oraz obciążenia genetycznego w zakresie nowotworów. Celem badania jest w głównej mierze zidentyfikowanie czynników, które mają wpływ na zachorowalność na choroby nowotworowe oraz zidentyfikowanie ryzyk występujących na obszarze powiatu pilskiego, które dotyczą nowotworów.

Badanie ma charakter poufny, a wszystkie informacje zdobyte w trakcie jego realizacji wykorzystane zostaną wyłącznie do celów badawczych, realizacji badań profilaktycznych i stworzenia zbiorczego opracowania wyników.

– Zachęcam mieszkańców powiatu pilskiego do tego, aby otwierali drzwi ankieterom i poświęcili im kilka czy kilkanaście minut na wypełnienie ankiety – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski. – Tylko w ten sposób możemy zebrać rzetelne dane do opracowania raportu nt. stanu zdrowia mieszkańców naszego powiatu, a w konsekwencji będziemy mogli lepiej planować działania profilaktyczne i lecznicze. Apeluję więc o przychylne przyjęcie ankieterów i z góry za nie dziękuję.

Każdy z ankieterów musi okazać się imienną legitymacją poświadczającą prawo do przeprowadzenia badania społecznego. W przypadku wątpliwości i pytań można kontaktować się z wykonawcą badań pod nr tel. 32 722 84 54, e-mail: a.kempa@grupabst.pl.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

ankieterzy_zapytaja00

Poprawa zdrowia publicznego plakat wybrany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *