Apel do kierowców i mieszkańców powiatu chodzieskiego

apel_do_kierowcow

W związku z nasileniem się w ostatnim czasie procederu porzucania przy drogach powiatowych śmieci; m.in. opon, części samochodowych, worków z odpadami budowlanymi; informujemy, że zgodnie z kodeksem wykroczeń za taki czyn grozi wysoka kara.

W trosce o wspólne, czyste środowisko, bardzo prosimy wszystkie osoby będące świadkami wyrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych o wykazanie obywatelskiej postawy i niezwłoczne poinformowanie właściwych służb – najbliższego komisariatu policji lub Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży oraz Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Chodzieży. Należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawcę, takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia.

Miejsca publiczne, miedzy innymi drogi, są naszym wspólnym dobrem, więc dbajmy o ich czystość. Koszty sprzątania i utylizacji odpadów to niepotrzebnie wydane pieniądze z podatków, pieniądze, które moglibyśmy przeznaczyć na kolejny kawałek drogi lub chodnika.
Dbajmy o naszą przestrzeń i zwracajmy uwagę tym, którzy jej nie szanują.
PODKREŚLAMY, ŻE ZA TZW. „ŚMIECIARZY”, KTÓRZY NIE STOSUJĄ SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, POŚREDNIO PŁACI KAŻDY NAS.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży