Apel wigilijnego karpia

apel_wigilijnego

Święta Bożego Narodzenia są świętami radości, miłości i przebaczenia, w związku z tym zadajemy sobie, co roku pytanie, czy godzi się, aby przygotowując się do nich duchowo jednocześnie przyzwalać na tak drastyczny i nieludzki uśmiercania tych ryb, tylko dlatego, że nie mają możliwości wydania głosu cierpienia.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce liczy, że każdy sklep sprzedający wigilijnego karpia przyczyni się do zmiany świadomości społeczeństwa w zakresie krzewienia humanitaryzmu w stosunku do zwierząt, oraz poszanowania obowiązującego prawa ochrony zwierząt w Polsce. Takim działaniem będzie między innymi sprzedaż ryb do pojemników z wodą, zgodnie z nakazem wydanym przez Główny Inspektorat Weterynarii, lub ich uśmiercenie we wskazany sposób w rozporządzeniu poza widokiem klientów.

Niech czas przygotowań do Wigilii będzie dla każdego z nas spełnieniem humanitarnego podejścia do każdej istoty żywej. Bądź dla karpia człowiekiem!

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami