Autobusy elektryczne od 2021 rok w Pile

autobusy_elektryczne

Pięć w pełni elektrycznych autobusów trafi do Piły – elektryczna „piątka” wróci na trasę prowadzącą przez ul. 14 lutego. Docelowo elektryczne mają być także „1” i „3”, czyli autobusy, których trasy są najdłuższe. Miejski Zakład Komunikacji w Pile skutecznie postarał się o najwyższe możliwe dofinansowanie projektu, tj. aż 85% kosztów czyli ponad 11 mln złotych.

Dorota Semenov
Urząd Miasta Piły

***
W styczniu 2019 r. MZK Piła Sp. z o. o. złożył wniosek o dofinansowanie projektu na zakup autobusów elektrycznych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach:
Osi Priorytetowej VI – Działanie 6.1 – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.

Dofinansowaniu podlegały projekty taborowe obejmujące:

– zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,

– zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wyniki konkursu CUPT

21.11.2019 r. ogłoszono wyniki konkursu, gdzie wśród wielu aplikujących, tylko 13 miast uzyskało dofinansowanie do składanych projektów, w tym Miejski Zakład Komunikacji w Pile.

Wniosek był przygotowany przez MZK Piła Sp. z o. o. z pomocą firmy „Strategor” w Poznaniu, która wcześniej brała udział w projektach wygranych przez MZK.
 
Koszt projektu
Koszt całkowity projektu – 16.113.000,00 zł
Kwota dofinansowania z UE (85%)- 11.130.750,00 zł
 
Zalety autobusu elektrycznego

– ekologiczność,

– wygoda i komfort podróży,

– estetyczność,

– cisza w czasie podróży,

– brak drgań w czasie jazdy,

– niskie koszty eksploatacyjne

– klimatyzacja w kabinie kierowcy i w całej przestrzeni pasażerskiej,

– większa dostępność komunikacji miejskiej – możliwość wjazdu pojazdów komunikacji miejskiej do ścisłego zrewitalizowanego centrum miasta, wyłączonego dla ruchu pojazdów (zmodyfikowana trasa autobusu linii nr 5 ulicą 14 Lutego).

 

Dotychczasowe wnioski dla komunikacji miejskiej w programach unijnych.

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 uzyskano dofinansowania na działania związane z rozwojem komunikacji miejskiej:

1. Projekt Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile
Całkowita wartość projektu- 20 878 292,45 zł
Kwota dofinansowania z UE (85%)- 14 428 088,27 zł
w tym dofinansowanie do zakupu 11 autobusów (6 autobusów hybrydowych i 5 autobusów
z silnikiem diesla)

2. Projekt Gminy Piła
Całkowita wartość projektu- 23 435 039,94 zł
Kwota dofinansowania z UE (85%)- 16 267 839,52 zł
w tym dofinansowanie do zakupu 13 autobusów (7 autobusów hybrydowych i 6 autobusów
z silnikiem diesla)

W ramach Konkursu Centrum Unijnych Projektów Transportowych na lata 2014-2020:

1. Projekt Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile
Dofinansowanie do zakupu 5 autobusów elektrycznych z infrastrukturą do ładowania pojazdów
Całkowita wartość projektu- 16.113.000,00 zł
Kwota dofinansowania z UE (85%)- 11.130.750,00 zł

Dotychczasowe wnioski dla komunikacji miejskiej w programach unijnych
Łączna wartość projektów- 60.426.332,39 zł
Kwota dofinansowania z UE (85%)- 41.826.677,79 zł

Stan taboru w MZK Piła po zakończeniu projektu

W taborze MZK Piła Sp. z o.o. będzie 29 autobusów  spełniających najwyższe normy emisji spalin (napęd elektryczny, napęd hybrydowy, EURO 6), co stanowi ponad blisko 75 % taboru obsługującego linie na mieście, natomiast średnia wieku autobusów będzie wynosiła 4-5 lat.
 
Termin realizacji projektu
Planowany termin dostaw autobusów elektrycznych do Piły to przełom 2021 / 2022 roku.
 
źródło: MZK