Będzie nowa szkoła

Rada Powiatu w Pile 25 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. Szkoła ma być dla lokalnej młodzieży szansą na zdobycie interesującego zawodu.

– Zarząd prosi Radę Powiatu w Pile o zgodę na utworzenie tej szkoły – mówił podczas sesji starosta pilski Franciszek Tamas. – Lista potencjalnych kierunków kształcenia jest bardzo długa i mają być to kierunki niekonkurencyjne do tych, które są w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku. Szkoła szuka swojej szansy i tę szansę jej dajmy.

Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łobżenicy jest odpowiedzią na oczekiwania młodzieży, które zostały określone na podstawie badań ankietowych wśród uczniów ostatnich klas okolicznych gimnazjów. Szkoła z klasą wielozawodową to szansa dla lokalnej młodzieży na zdobycie interesującego zawodu. Praktyczna nauka zawodu będzie mogła być realizowana u miejscowych pracodawców, a kształcenie zawodowe teoretyczne w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Szkoła rozpocznie działalność 1 września 2016 roku.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

bedzie_nowa_szkola00

bedzie_nowa_szkola01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *