Będzie porozumienie w sprawie Świerkowej

Bedzie_porozumienie_w_sprawie_swierkowej

Powiat Pilski zawrze wstępne porozumienie z Gminą Piła w sprawie budowy drogi wewnętrznej i drogi pieszo-rowerowej w rejonie ulicy Świerkowej w Pile. Zarząd Powiatu, na posiedzeniu w dniu 8 października, doprecyzował treść porozumienia, które stanowi zielone światło dla uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania tego rejonu miasta i w dalszej kolejności, zbycia działek stanowiących mienie Powiatu.

Porozumienie określa, iż Powiat Pilski dofinansuje budowę drogi wewnętrznej i ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Świerkowej w wysokości 50%. Już wcześniej Rada Powiatu w Pile (na sesji w dn. 24 lipca br.) wyraziła wolę współfinansowania tej inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację w wysokości 120 tys. złotych w latach 2016-2018 (całkowita wartość inwestycji wynosi 240 tys. zł). Porozumienie mówi także o tym, iż Powiat przekaże na rzecz Gminy Piła część swojej działki pod realizację inwestycji.

– Jako Zarząd Powiatu, jesteśmy ponad wskazywaniem winnych zakłócania procesu planistycznego i majątkowego w tym rejonie miasta. Jedno jest pewne – za długo to wszystko trwa – mówi starosta pilski Franciszek Tamas. – Dlatego też doprecyzowaliśmy wstępne porozumienie z Gminą Piła i teraz nie ma najmniejszych przeszkód, żeby uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli nam na sprzedaż 11 atrakcyjnych działek pod budownictwo jednorodzinne.

Wcześniej takiej możliwości nie było, ponieważ działki nie posiadały dostępu do drogi publicznej. Dopiero uchwalenie planu, zapewni im dostęp do drogi i w konsekwencji ich zbycie przez Powiat Pilski.

– Bardzo zależy nam na sprzedaży tych działek, ponieważ środki jakie pozyskamy zamierzamy przeznaczyć na budowę długo oczekiwanej hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile – mówi Franciszek Tamas, starosta pilski.

Po uzgodnieniu treści porozumienie zostanie podpisane przez Powiat Pilski i Gminę Piła.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *