Bezpieczne miasto Piła

19 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Pile spotkali się przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście.  Celem spotkania było omówienie programu współpracy.

Każdego dnia Komenda Powiatowa Policji w Pile, Szkoła Policji w Pile, Straż Pożarna, Straż Miejska dbają o bezpieczeństwo w mieście i realizują programy prewencyjne mające poszerzać m.in. świadomość o zagrożeniach. Takie działania prowadzi także Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pile i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Dużą rolę w codziennej pracy z osobami które miały już zatargi z prawem odgrywają kuratorzy sądowi, którzy także wzięli udział w spotkaniu. Nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Miasta, Wydziału Oświaty Kultury i Sportu i prezydenta miasta, którego reprezentował zastępca prezydenta Krzysztof Szewc.

Ideą programu Bezpieczne miasto Piła, jest skoordynowanie działań, wzajemne uzupełnianie działalności wymienionych instytucji, wypracowanie nowych pomysłów i szerokie informowanie mieszkańców Piły o założeniach, projektach i efektach. Wspólne działania służb mundurowych jak i wielu instytucji mających realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa są coraz częściej widziane w naszym mieście i przynoszą bardzo dobre efekty.

Inicjatorem spotkania była Szkoła Policji w Pile w porozumieniu z Urzędem Miasta w Pile, pod patronatem prezydenta Piotra Głowskiego.

Dorota Semenov
Rzecznik prasowy
Urząd Miasta w Pile

bezpieczne_miasto10

bezpieczne_miasto11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *