Bezpłatnym autokarem z Piły na demonstrację do Grabic

Już 23 sierpnia odbędzie się międzynarodowa demonstracja Łańcuch Ludzi STOP Odkrywce – od Grabic do Kerkwitz. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zaprasza do uczestnictwa w tym zbiorowym proteście. Dla mieszkańców Piły i okolic będzie podstawiony specjalny BEZPŁATNY autokar. Zgłoszenia przyjmuje Artur Łazowy po nr tel. 601970679, e-mail: effata@wp.pl .

Gmina Gubin i Brody (woj. Lubuskie), zamieszkana przez ponad 7,5 tys. osób, słynie z żyznych terenów rolniczych, które obejmują aż 33% powierzchni gminy. Bogactwem gmin są rzeki i akweny wodne. Tereny zalesione stanowią ponad połowę powierzchni gminy, w ich skład wchodzą aż dwa rezerwaty przyrody, obszary chronione w ramach europejskiej sieci Natura 2000 oraz Park Krajobrazowy.

Na tym terenie, rząd RP planuje wybudować kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Gminy znajdują się bowiem na złożach węgla brunatnego, które rozpościerają się przy granicy polsko-niemieckiej. Jeśli dojedzie do realizacji tych planów, całe wsie, wraz z polami uprawnymi i lasami znikną z powierzchni ziemi. Przyszła kopalnia ma zająć w przybliżeniu: 3.376,27 ha, co stanowi 9 % powierzchni gmin Gubin i Brody.

Warunkiem realizacji inwestycji jest wysiedlenie 15 wsi.

Wielu mieszkańców nie zgadza się na wysiedlenia i degradację pól uprawnych. W prawomocnym referendum z listopada 2009 mieszkańcy gminy Gubin opowiedzieli się przeciwko budowie odkrywki. W referendum wzięło udział 47,5% uprawnionych do głosowania, przeciwko odkrywce opowiedziało się 1855 mieszkańców (67,9%), za 874 (32%). Podobne referendum odbyło się w sąsiadującej gminie Brody, gdzie mieszkańcy również opowiedzieli się przeciwko rządowym planom. Niestety rząd, wbrew woli obywateli nadal forsuje swoje plany.

Podobna sytuacja ma miejsce tuż za granicą. Firma Vattenfal, w porozumieniu z niemieckim rządem planuje poszerzyć już istniejącą kopalnię odkrywkową, prowadząc do zniszczenia o skutkach podobnych do tych po polskiej stronie. Mieszkańcy terenów zagrożonych odkrywką po niemieckiej stronie wyraźnie protestują przeciwko budowie kopalni, tym bardziej że nieopodal znajduje się już olbrzymia kopalnia Jänschwalde.

Nie zgadzamy się na realizację inwestycji kosztem ludzi i przyrody. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami, wraz z mieszkańcami zagrożonych terenów, możemy powstrzymać zniszczenie.

Problem mieszkańców gmin Gubin i Brody jak w soczewce skupia problemy polskiej energetyki. Aż 95% energii elektrycznej w naszym kraju produkuje się ze spalania paliw kopalnych. Rząd w swoich planach uwzględnia otwarcie szeregu kopalni odkrywkowych, które nieodwracalnie zniszczą nie tyko środowisko ale i życie wielu ludzi. Wg rządowych planów odkrywki miałyby powstać w woj. Lubuskim, Wielkopolskim i Dolnośląskim. Ich budowa będzie oznaczać:
– wywłaszczenie 30 tys. ludzi,
– dziury w ziemi o powierzchni 400 km2 (to więcej niż powierzchnia Trójmiasta)
– zniszczenie tysięcy hektarów pól uprawnych,
– koniec historii kilku mikroregionow,
– utratę miejsc pracy przez kilkanaście tysięcy osób.

Batalia, którą toczą mieszkańcy to ogólnopolska bitwa o przyszłość polskiego sektora energetycznego. Już teraz 89% Polek i Polaków chce zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym naszego kraju i nie chce kolejnych inwestycji opartych na spalaniu paliw kopalnych. Ogromny rozdźwięk pomiędzy tym czego oczekują obywatele a decyzjami podejmowanymi przez rząd musi prowadzić do społecznych protestów. Już teraz możemy produkować energię w sposób przyjazny ludziom i środowisku, do tego potrzebna jest jednak wola polityczna i odpowiednie wsparcie.

Walka o Gubin, Brody i sąsiadujące z nim gminy po polskiej i niemieckiej stronie to pierwsza linia frontu, na której ważyć będą się losy nie tylko polskiej ale i europejskiej przyszłości energetycznej.

Dlatego zachęcamy do udziału w akcji solidarnościowej „Łańcuch ludzi – STOP odkrywce”
23 sierpnia 2014 r. godz. 13:00.

Będzie to akcja solidarnościowa połączona z utworzeniem łańcucha ludzkiego z lokalnych mieszkańców, władz samorządowych i sympatyków którzy połączą dwie zagrożone budową kopalni miejscowości. Planujemy symboliczne połączenie dwóch wiosek zagrożonych budową kopalni odkrywkowych: polskiej wioski Grabice i niemieckiej Kerkwitz, utworzonym z ludzi „łańcuchem” o długości 8 km.

23 sierpnia – „ręka w rękę” staną nie tylko mieszkańcy z zagrożonego odkrywką regionu, ale tysiące osób z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i innych krajów europejskich. Wśród nich będą nie tylko działacze organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim Ci, którzy nie zgadzają się na zawłaszczanie ziemi pod budowę kopalni i niszczenie cennych obszarów.

Po demonstracji zapraszamy na koncert.
www.lancuchludzi.pl

A.Ł.

bezplatnym_autokarem_na_demonstracje10

bezplatnym_autokarem_na_demonstracje11