Bieg Niepodległości: ponad czterystu chętnych!

Trwają zapisy na IX Bieg Niepodległości – ostatni etap tegorocznego cyklu „Biegaj z nami”. Zainteresowanie pilską imprezą, która wyjątkowo zacznie się o godzinie 13:00, jest bardzo duże. Do poniedziałku, 2 listopada zapisało się już ponad 400 chętnych. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem adresu: http://inetsport.pl/node/add/ix-bieg-niepodleglosci.

Późniejsza niż zwykle godzina rozpoczęcia wyścigu jest spowodowana akcją bez precedensu: próbą poprawy rekordu Guinnessa w przemarszu największej grupy osób z flagą narodową. Ta część wydarzenia nastąpi już o 9:00.Tym razem sercem każdego z przedsięwzięć – od początku do końca – będzie plac Zwycięstwa.

Zachęcamy do udziału w obu wydarzeniach. Świętujmy radośnie rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i przeżyjmy wspólnie finisz naszego cyklu!

REGULAMIN IX BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

I. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA:
1. Uczczenie pamięci bohaterów walk o niepodległość Polski.
2. Popularyzacja biegania jako środka aktywności ruchowej.
3. Kontynuacja cyklu „Biegaj z nami 2015”.

II. ORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, tel. 67 210 94 80, Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile, ul. Dąbrowskiego 18, 64-920 Piła.

III. TERMIN:
Bieg odbędzie się 11 listopada 2015 roku (środa) o godz. 13:00,

IV. MIEJSCE ZAWODÓW:
1. Bieg odbędzie się ulicami miasta Piły (według załączonej mapy)
2. Długość trasy biegu głównego: około 6 200 metrów.
3. Start i meta: plac Zwycięstwa.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W biegu głównym mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni urodzeni w 1999 roku i starsi, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do biegu wytrzymałościowego, co muszą potwierdzić, podpisując przed biegiem stosowne oświadczenie. Osoby urodzone po 1999 roku mogą wziąć udział w biegu wyłącznie po okazaniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).

VI. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia do 9 listopada 2015 r. możliwe będą na stronie http://www.inetsport.pl natomiast w dniu biegu przyjmowane będą w Biurze Zawodów, w godz. 10:00 – 12:30.
2. Biuro Zawodów będzie się znajdować na placu Zwycięstwa w Pile.

VII. KLASYFIKACJA:
We biegu głównym będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) klasyfikacja generalna wśród kobiet i mężczyzn,
b) klasyfikacja mieszkańców powiatu pilskiego,
c) klasyfikacja osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności (przy czym za osobę niepełnosprawną uważa się osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności lub odpowiednie zaświadczenie w tym przedmiocie wydane przez ZUS. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do okazania w/w orzeczenia przy odbiorze numeru startowego).

VIII. LIMIT CZASU:
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut od wystrzału startera.

IX. NAGRODY:
1. Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych klasyfikacjach biegu otrzymają puchary.
2. 500 pierwszych uczestników biegu głównego na mecie otrzyma pamiątkowe medale.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu oraz na mecie.
2. Przy trasie ustawieni będą sędziowie oraz pomoc techniczna, którzy pilnować będą prawidłowego pokonywania trasy przez uczestników.
3. Zawodnicy przemierzają trasę biegu za pilotem prowadzącym bieg.
4. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
5. W sprawach spornych decydujący głos ma organizator.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pile

bieg_niepodleglosci00

bieg_niepodleglosci01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *