Blisko 1,2 miliona złotych dla szpitali w Pile i w Wyrzysku

W środę, 30 grudnia 2015 roku odbyła się XVI sesja Rady Powiatu w Pile, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, które umożliwiły przekazanie na rzecz Szpitala Powiatowego w Wyrzysku 998 810 złotych oraz 150 tys. złotych dla Szpitala Specjalistycznego w Pile. Przekazane środki pochodzą m.in. z wolnych środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek organizacyjnych powiatu.

Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu kardioangiografu dla Pracowni Hemodynamiki. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie.

Natomiast blisko 1 milion złotych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. ma pozwolić na uregulowanie zaległych zobowiązań tej spółki. Podczas sesji starosta pilski Franciszek Tamas podkreślał, iż największym problemem w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku jest to, iż spółka od kilku lat generuje duże straty, które wynosiły odpowiednio w 2012r. – 1 260 000 zł, w 2013r. – 1 680 000 zł, w 2014r. – 1 940 000 zł. Zadaniem powołanego przez Zarząd Powiatu w Pile z dniem 1 lipca br., nowego prezesa Almuetaza Nasrullacha, jest ograniczanie tych strat. Efekty jego niespełna półrocznej pracy już są widoczne. Starosta porównywał straty w kwotach netto jakie szpital generował w ubiegłym roku z tymi jakie generował w roku bieżącym. Zmiana po wprowadzeniu programu oszczędnościowo-restrukturyzacyjnego jest ewidentna. Strata już za listopad bieżącego roku jest blisko 90-krotnie mniejsza niż rok temu i wynosi jedynie 2 700 zł, a w grudniu, zdaniem prezesa Szpitala, spółka może osiągnąć dodatni wynik finansowy:

2014r.
sierpień    -175 000 zł
wrzesień    -138 000 zł
październik    -127 000 zł
listopad    -235 000 zł

2015r.
sierpień    -128 000 zł
wrzesień    -114 000 zł
październik    -53 000 zł
listopad    -2 700 zł

– Analizując aktualne wskaźniki wszystko wskazuje na to, że za grudzień Szpital Powiatowy w Wyrzysku osiągnie zysk – mówi starosta pilski Franciszek Tamas. – Wdrażany system oszczędnościowy przynosi więc efekty, i możemy spłacać długi poprzedników, choć oni sami najchętniej by o tym zapomnieli. A spłacamy rachunki nawet z 2012 roku. Dziś prosimy tylko o jedno, aby radni Platformy Obywatelskiej nam nie przeszkadzali, z resztą poradzimy sobie sami.

Za przyjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych, 9 było przeciwnych, jeden wstrzymał się od głosu.

Agnieszka Matusiak

blisko_1_mln_zl01

blisko_1_mln_zl02 blisko_1_mln_zl03 blisko_1_mln_zl04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *