Blisko 45 milionów na inwestycje w Pile

Największy projekt inwestycyjny w tej kadencji – Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile – został przygotowany, o czym poinformował wczoraj Prezydent Piotr Głowski. Całkowita wartość projektu to 44 803 026,41 zł, a  wnioskowana kwota dotacji wynosi 29 680 744,71 zł.

Projekt ma charakter kompleksowy, stanowi połączenie trzech projektów ujętych w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji:

•    Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnosząca ich spójność i bezpieczeństwo;

•    Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrach miast POSI;

•    Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Pilskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru.

Projekt jest planowany do realizacji do końca 2018 roku. Co obejmuje, przedstawione jest na zdjęciach.

Na podstawie umów partnerskich, projekty komplementarne w zakresie budowy ścieżek rowerowych będą realizowane przez  gminy:  Kaczory i Szydłowo. Miasto Piła będzie partnerem w projektach. Obie gminy, jako liderzy projektu, złożyły wnioski o dofinansowanie w tym samym konkursie co Piła.

Projekt gminy Szydłowo obejmuje odcinek od Dobrzycy do pętli autobusowej na os. Koszyce w Pile (K3, koło Biedronki) o łącznej długości długość 5,256 km, w tym 2,24 km na terenie miasta Piły.

Projekt gminy Kaczory to ścieżka o długości 6,52 km, w tym na terenie Piły 2,47 km, ciągnąca się od Kaczor do torów kolejowych przy ul. na Leszkowie).

Op. J. Oburota, B. Mirowski oraz Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Piły

blisko_45_milionow_na_inwestycje00

blisko_45_milionow_na_inwestycje06 blisko_45_milionow_na_inwestycje01 blisko_45_milionow_na_inwestycje02 blisko_45_milionow_na_inwestycje03 blisko_45_milionow_na_inwestycje04 blisko_45_milionow_na_inwestycje05