Boom inwestycyjny

– Rok 2022 rozpoczęliśmy z przytupem, bo nabyliśmy prawa miejskie. Posiadanie praw miejskich mieszkańcy gminy coraz bardziej doceniają, ponieważ zauważają, że prestiż tej miejscowości rośnie – mówił burmistrz Brunon Wolski na wstępie podsumowania roku 2022.

– W najnowszym ogólnopolskim Rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” zajęliśmy 20 miejsce w województwie wielkopolskim wśród wszystkich gmin, a więc wśród dużych miast takich jak: Konin, Piła, Leszno, Trzcianka, Rogoźno i 185 miejsce w Polsce na 2477 samorządów. W kategorii gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców gmina Kaczory zajęła 34 miejsce w Polsce. To jest duży sukces, na który wszyscy pracowaliśmy przez długie lata – powiedział burmistrz B. Wolski.

– W roku 2022 poza oddaniem do użytku Wiejskiego Domu Kultury w Krzewinie realizowaliśmy szereg innych inwestycji. Oddaliśmy drogi w Zelgniewie, w Jeziorkach, w Rzadkowie. Robiliśmy remonty domów kultury już istniejących, czy to w Zelgniewie, czy w Śmiłowie, w których remont był zrobiony wcześniej, ale trzeba było to jeszcze dopieścić. Cały czas pracujemy, jeśli chodzi o przedszkola na terenie naszej gminy.

Wśród ubiegłorocznych inwestycji na terenie gminy Kaczory znalazły się:

 • Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Kaczory. Całkowita wartość robót wyniosła 3.949.642,46 zł. W tym środki z funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 2.501.769,00 zł. Jeziorki, ul. Krótka i Ukośna. Całkowity koszt: 613.176,14 zł, w tym Polski Ład: 388.395,93 zł.
 • Wykonanie prac remontowo budowlanych w budynku Sali Wiejskiej w Zelgniewie (sala główna, sala mała, szatnia) – 154.737,86 zł brutto.
 • Wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na remoncie elewacji na budynku Sali Wiejskiej w Zelgniewie – 75.000,00 zł brutto.
 • Prace remontowo-budowlane polegające na awaryjnym remoncie dachu na budynku SALI Wiejskiej w Brodnie – 48.500,00 zł brutto.
 • Remont podłogi drewnianej w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zelgniewie – 23.895,22 zł brutto.
 • Powiat Pilski – umowa o przekazanie i wykorzystanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 116OP w miejscowości Dziembowo – 149.979,19 zł.
 • Prace remontowo-budowlane w budynku Sali Wiejskiej w Śmiłowie (pomieszczenie szatni, magazyn, korytarz) – 42.622,64 zł brutto.
 • Prace remontowo-budowlane w budynku Sali Wiejskiej w Śmiłowie (pomieszczenie kuchni) – 11.066,73 zł brutto.
 • Remont sanitariatów w Wiejskim Domu Kultury w Śmiłowie – 98.400,00 zł brutto.
 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach – Dokończenie zagospodarowania terenu przy budynku urzędu – utwardzenie, brama miejska, obelisk, ławki, oświetlenie, nasadzenia. III etap modernizacji, umowa z dnia 20.04.2022 r. Kwota: 2.661.080,74 zł. Dobudowa klatki schodowej i windy, przebudowa pomieszczeń i schodów, modernizacja biur i sanitariatów, montaż klimatyzacji.
 • Zakup samochodów strażackich dla OSP Prawomyśl – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy 344.000 zł – środki z budżetu gminy oraz dla OSP Zelgniewo – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 1.249.680 zł. Dofinansowanie MSWiA 500.000 zł i środki z budżetu gminy.

 

boom_inwestycyjny1

boom_inwestycyjny2 boom_inwestycyjny3 boom_inwestycyjny4 boom_inwestycyjny5 boom_inwestycyjny6 boom_inwestycyjny7