Brak potrzebnej inwestycji, wzbudzający społeczny niepokój!

Stanowisko Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w temacie realizacji porozumień dotyczących rozbudowy onkologii i radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile, oraz trudna sytuacja w rolnictwie – to główne tematy konferencji prasowej ludowców Stefana Piechockiego, Jana Marka Pikulika i Jerzego Wiesiołka, która odbyła się 5 lutego 2019 r.

Corocznie w Polsce umiera …110.000 osób na nowotwory. Starzejące się społeczeństwo oraz gnębiące je choroby cywilizacyjne sprawią, iż liczba ta będzie rosnąć. Niestety brak potrzebnej inwestycji – uruchomienie Oddziału Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile wzbudza społeczny niepokój!

W ostatnich dniach pojawił się temat brakujących środków na budowę oddziału onkologii w pilskim szpitalu. Za to zadanie miał być odpowiedzialny Powiat Pilski, ale niestety nie mogą tych środków znaleźć w swoim budżecie. Za to jak mówili na konferencji prasowej samorządowcy z Polskiego Stronnictwa Ludowego są środki na mniej potrzebne przedsięwzięcia, np. droga Kaczory-Śmiłowo, czy odnowienie sali kinowej w dawnym budynku kina Iskra.

Jednak warto przypomnieć procedurę postępowania zmierzającej do utworzenia w Pile Ośrodka Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

W dniu 16 listopada 2010 roku pomiędzy:

1. Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Pana Marka Wożniaka

2. Powiatem Pilskim reprezentowanym przez :
– Tomasza Bugajskiego  Starostę Pilskiego
– Jana Marka Pikulika  Wicestarostę Pilskiego

3. Szpitalem Specjalistycznym w Pile reprezentowanym przez Dyrektora Teresę Kwiecińską-Kożmińską

4. Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu reprezentowanym przez Dyrektora Juliana Malickiego

/ brak w porozumieniu wówczas Miasta Piły /

podpisano,,List Intencyjny” w którym zawarto deklaracje zgodne z intencją zawartą w wieloletnim programie,, Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych „ oraz potrzebami mieszkańców subregionu pilskiego.

Najważniejsze DEKLARACJE :

Województwo Wielkopolskie: przeznaczenie własnych środków finansowych  67.110.000 zł na realizację zadań pn. przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie Ośrodków Radioterapii w Wielkopolsce, w tym Ośrodka Radioterapii w Pile,

Powiat Pilski: przekazanie na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej dz.nr 151/1 o pow.0,4378 ha położonej w Pile przy ul. Rydygiera oraz starania o zabezpieczenie w budżecie w kolejnych latach pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację w kwocie 3.000.000 zł .

Wielkopolskie Centrum Onkologii: opracowania i przedstawienia zakresu świadczeń zdrowotnych, które powinny będą udzielana w Ośrodku Radioterapii oraz zakresu, który powinien być udzielany w ramach leczenia i diagnostyki pacjentów przed radioterapią, współdziałania przy radioterapii oraz kontynuacji leczenia po radioterapii.

Szpital Specjalistyczny w Pile: przygotowanie Szpitala do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z zakresem programu przedstawionym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii.

W dniu 15 kwietnia 2013 roku w ślad za ,, Listem Intencyjnym „ zawarto POROZUMIENIE w którym uczestniczą i deklarują wkład :

Województwo Wielkopolskie: Pan Marek Wożniak deklaruje nakłady w wysokości 67.110.000 zł na zadania : ,,przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie Ośrodków Radioterapii w Wielkopolsce”

Powiat Pilski: Starosta Mirosław Mantaj i Wicestarosta Bogusław Mikita deklarują: kwota 500.000 zł na koszty Przedsięwzięcia, przekazanie nieruchomości działka nr 151/1 o pow. 0,4378 ha na rzecz Województwa Wielkopolskiego oraz deklarują, iż stanowi to wkład Powiatu w całości kosztów deklarowanych w ,,Liście Intencyjnym”
/ 3.000.000 zł /

Gmina Piła: Prezydent Miasta Piotr Głowski przeznacza kwotę 2.500.000 zł na realizację Przedsięwzięcia w szczególności na projekt architektoniczno-budowlany Ośrodka, nadzór autorski oraz zapewni uzyskanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadania

Wielkopolskie Centrum Onkologii Dyrektor Julian Malicki opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego , realizacji zadania, jako Inwestor oraz opracowanie zakresu świadczeń przed i po radioterapii.

W dniu 8 kwietnia i 4 grudnia  2015 roku strony Porozumienia, którymi są
Województwo Wielkopolskie Marszałek Marek Wozniak
Powiat Pilski Starosta Franciszek Tamas i Wicestarosta Stefan Piechocki
Gmina Piła Prezydent Piotr Głowski
Wielkopolskie Centrum Onkologii Dyrektor Julian Malicki
Szpital Specjalistyczny w Pile Dyrektor Rafał Szuca
ustalają:dla niezbędnego i prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Radioterapii w Pile niezbędne jest przygotowanie i uruchomienie Oddziału Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile poprzez adaptację pomieszczeń na IV piętrze po Oddziale Nefrologicznym oraz dostosowanie komunikacji korytarzem na podstawie projektu ogłoszonego oraz opłaconego z wkładu Gminy Piła.

Koszty związane z realizację zobowiązań Powiatu Pilskiego , zostaną uwzględnione w całości kosztów udziału Powiatu w realizacji Przedsięwzięcia i deklarowanych w ,,Liście Intencyjnym” czyli 3.ooo.ooo zł, jaka została określona 16 Listopada 2010 roku i Porozumieniu z 15 kwietnia 2013 roku.

– Dziś sytuacja jest taka, że radioterapia może być uruchomiona we wrześniu tego , a partner powiat pilski – Szpital Specjalistyczny nie jest przygotowany do uruchomienia onkologii. Słyszmy, że Starostwo podważa porozumienia, itd. Jeśli są ustalenia to nie ważne czy władza się zmienia, czy nie, trzeba wykonywać przedsięwzięcia, które były zaplanowane. Czy potrzeba kolejnej wojenki pilsko – pilskiej, która już się wytwarza politycznie? Powiat Pilski od dłuższego czasu wiedział, że przed nim jest to zadanie. Ubiegły rok, gdzie przeniesiono nefrologię to był jeden z etapów. W tym roku w budżecie powiatu powinny być środki na zabezpieczenie remontu oddziału pod onkologię. Niektórzy politycy próbują „bić” Marszała Województwa Wielkopolskiego, że ma przeznaczyć na ten cel pieniądze, ale nikt nie mówi z samorządowców, że samorząd może inwestować tylko własny majątek. Szpital nie jest wojewódzki, tylko powiatowy. Jeśli szybko nie powstanie ta inwestycja, to może np. Ars Medical przejąć ten oddział – mówi Stefan Piechocki, prezes ZP PSL w Pile. – Czy nam w problemie onkologii, w społeczeństwie jest potrzebne rozgrywanie, czy potrzeba rozmowy i działania? Czy droga w Kaczorach jest tak ważna, czy ważniejsze jest ponad tysiąc pacjentów, których może uleczyć onkologia pilska? Czy potrzebna nam jest sala kinowa w Pile, gdzie tych sal jest sporo, czy onkologia? W moim odczuciu i naszym, Powiat Pilski powinien podjąć decyzję, co jest ważniejsze. Czy społeczeństwo i leczenie? Czy będziemy się bawić na terenie powiatu czy w Pile? W moim odczuciu istniejące dokumenty wskazują jednoznacznie – ten Zarząd Powiatu Pilskiego jest nieprzygotowany do realizacji zadań. Powinni to zaplanować w budżecie na ten rok. Jeśli najpóźniej w przeciągu czterech miesięcy nie uruchomimy tego oddziału, to decyzje o onkologii będą zaskakujące dla powiatu. Pamiętajmy, zdrowie człowieka i jego życie jest bezcenne – puentuje Stefan Piechocki.

Powstanie w pilskim szpitalu oddziału umożliwi ścisłą współpracę z miejscowymi uczelniami w kierunkach, m.in. pielęgniarstwo, zdrowie publiczne lub fizjoterapia. Ośrodek Radioterapii w Pile, który za kilka miesięcy rozpocznie leczenie, będzie po Kaliszu w południowej Wielkopolsce, Poznaniu, jedynym w północnej Wielkopolsce, co po Szczecinie i Bydgoszczy stawia Piłę i powiat pilski w wybitnym kręgu.

Drugi temat, który przybliżył Jan Marek Pikulik, dotyczył trudnej sytuacji w rolnictwie, szczególnie w ostatnim czasie, w związku z ujawnionymi niedawno przypadkami nielegalnego uboju pokazanego w reportażu TVN. Ubój został zidentyfikowany w nocy z 14 na 15 stycznia br. Inspekcja Weterynaryjna we współpracy z policją natychmiast podjęła czynności sprawdzające, wyjaśniające i zabezpieczające. Rzeźnia, w której dokonywano nielegalnego uboju została zamknięta. Z list dystrybucyjnych wynika, że mięso trafiło do kilkudziesięciu punktów w Polsce i za granicę – do 14 krajów. Ludowcy do tej pory nie zajęli stanowiska w tej sprawie, czekali na działania ministra rolnictwa – Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Winę za taki stan ponosi również polski rząd, który „nie potrafi zadbać, o jakość polskiej wołowiny, nie pilnuje standardów i nie sprawuje nadzoru nad inspekcjami, które powinny dbać o jakość żywności”.

PSL również solidaryzuje się z każdym producentem rolnym, właścicielami trzody chlewnej, sadownikami, ale również osobami, niebędącymi rolnikami, którzy 6 lutego szykują „oblężenie Warszawy” organizowane przez Agrounię.

(SE)

brak_potrzebnej_inwestycji1_01

brak_potrzebnej_inwestycji1_05 brak_potrzebnej_inwestycji1_02 brak_potrzebnej_inwestycji1_03 brak_potrzebnej_inwestycji1_04