Budżet Gminy Piła zasilony po raz kolejny pokaźną kwotą środków zewnętrznych | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Budżet Gminy Piła zasilony po raz kolejny pokaźną kwotą środków zewnętrznych

  Podczas czwartkowej (26 stycznia br.) konferencji prasowej poznaliśmy szczegóły zmian w budżecie, które zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Miasta. Są to bardzo dobre informacje dla Piły – zwiększamy budżet inwestycyjny miasta pozyskując skutecznie i konsekwentnie duże środki zewnętrzne na realizację zmian w naszym mieście.

  - Wprowadzamy do budżetu pieniądze łącznie w kwocie około 15 milionów złotych, i wszystkie te środki przekazujemy na inwestycje, dzięki czemu budżet inwestycyjny w chwili obecnej przekroczył kwotę 51 milionów złotych – poinformowała skarbnik Gminy Ewelina Ślugajska.

  Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego pozyskaliśmy pieniądze na kompleksową modernizację 4 budynków użyteczności publicznej a mianowicie:
  1.    Szkoła Podstawowa nr 4 w Pile,
  2.    Przedszkole Publiczne nr 14,
  3.    Przedszkole Publiczne nr 17,
  4.    Żłobek nr 1.

  Prace które zostaną wykonane to nie tylko zewnętrzna termomodernizacja obiektów ale także zmiany wewnątrz budynków takie jak: energooszczędne oświetlenie, ogrzewanie oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, co ma szczególne znaczenia  w przypadku Przedszkola nr 17 (oddziały integracyjne) oraz miejskiego żłobka. - Wzrost efektywności energetycznej związany z tymi zmianami będzie wynosił w tych obiektach około 50%  – poinformował Sebastian Dzikowski, Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta.

  Wartość powyższego projektu to ponad 6 milionów złotych, a  dofinansowanie które Gmina otrzymała to blisko 4 760 000 złotych. Jest to zadanie jednoroczne – jeszcze w I kwartale tego roku ma zostać wyłoniony wykonawca, tak aby najpóźniej do października/listopada 2017 ta termomodernizacja się zakończyła.

  Drugi element to rewitalizacja terenów poprzemysłowych i kwota ponad 11 milionów złotych dofinansowania, która wpłynie do budżetu na ten cel. Jeszcze w I kwartale ma zostać rozpisany m.in. przetarg  z okresem realizacji zadania do 2018 roku – to jest rejon ulicy Walki Młodych i wykonanie prawie 1,5 km dróg wewnętrznych i infrastruktury podziemnej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, energooszczędne oświetlenie.

  Rejon w którym będzie się toczyło to przedsięwzięcie, są to tereny inwestycyjne, m.in. 7,5 ha które Rada Miasta zgodziła się przeznaczyć na objęcie specjalną strefą ekonomiczną Kostrzyńsko-Słubicką.

  Trzecia grupa środków które są wprowadzane do budżetu to środki na poprawę mobilności miejskiej. Ten projekt o wartości blisko 30 milionów złotych dofinansowania jest obecnie na etapie oceny merytorycznej i formalnej. Gmina chce jednak wyprzedzająco rozpocząć pewne czynności, dlatego wprowadza do budżetu prawie 2,6 miliona złotych aby w I kwartale 2017 roku rozpocząć procedury przetargowe na ścieżki rowerowe, przebudowę 11 zatok autobusowych oraz budowę oświetlenia 18 ulic.

  J. Oburota

  budzet_gminy_zasilony00

  budzet_gminy_zasilony10 budzet_gminy_zasilony01 budzet_gminy_zasilony02 budzet_gminy_zasilony03 budzet_gminy_zasilony04 budzet_gminy_zasilony05 budzet_gminy_zasilony06 budzet_gminy_zasilony07 budzet_gminy_zasilony08 budzet_gminy_zasilony09