Budżet Miasta Piły na 2016 rok przyjęty

We wtorek, 22 grudnia 2015 roku, pilscy radni uchwalili budżet miasta na 2016 rok. Za przyjęciem zaproponowanego przez prezydenta Piotra Głowskiego budżetu zagłosowało 18 radnych, a jeden radny Zbigniew Pyziak wstrzymał się od głosu. Radni również podczas tych samych obrad przyjęli Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029. Zgodnie z przyjętą uchwałą, dochody budżetu miasta zaplanowano na poziomie 252 768 050 zł, a wydatki na poziomie 272 768 050 zł., deficyt budżetowy w wysokości 20 000 000 zł., który planuje się pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały budżetowej, planowany budżet Miasta Piły na 2016 rok stanowi kontynuację stabilnego i proinwestycyjnego budżetu lat ubiegłych. Budżet przeznaczony na inwestycje opiewa na wartość blisko 40 mln zł i stanowi 14,22% łącznych wydatków. Zaplanowane zadania majątkowe w wielu przypadkach stanowią jedynie wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zewnętrzne, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. Projekt budżetu Miasta Piły na 2016 rok uwzględnia również kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego w kwocie 3 080 000 zł, w ramach, którego mieszkańcy poprzez głosowanie sami zdecydują o realizacji wybranych projektów. W tegorocznym głosowaniu do realizacji zostały wybrane 24 projekty: zadania osiedlowe na kwotę 2 780 000 zł oraz zadania małe na kwotę 300 000 zł.

Wśród planowanych inwestycji drogowych na terenie miasta w 2016 roku warto wymienić m.in. ul. Bydgoska (6 500 000 zł ), ul. Szybowników (1 000 000 zł), ul. Długosza i Krzywa –dokumentacja ( 300 000 zł) oraz pozostałe (3 460 000 zł).

Również planuje się m.in:

•    Rozbudowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile (8 800 000,00 zł ), Modernizację stadionu lekkoatletycznego w Pile (2 500 000,00 zł ),

•    Dotacja dla RCK – FE – Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej )278 672,00 zł),

•    Dotacja dla RCK – FE – Fortepian koncertowy (277 791,00 zł),

•    Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile (816 201,00 zł),

•    Termomodernizacja Żłobka Nr 1 (243 600,00 zł).

Wśród projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 wymienia się m.in.

•    Budowa systemu ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, parkingów buforowych itp. (20 000 000 zł),

•    Zakup autobusów (30 000 000 zł),

•    Strefa przemysłowa (60 000 000 zł),

•    Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy (16 000 000 zł),

•    Rozbudowa Aquaparku (18 000 000 zł),

•    Inwestycje w oświacie – hale sportowe i boisko (15 000 000 zł),

•    Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (9 000 000 zł),

•    Budowa nowego oświetlenia ulicznego (3 000 000 zł),

•    Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego – zmiana na LED (5 000 000 zł).

(SE)

budzet_miasta00

budzet_miasta28 budzet_miasta01 budzet_miasta02 budzet_miasta03 budzet_miasta04 budzet_miasta05 budzet_miasta06 budzet_miasta07 budzet_miasta08 budzet_miasta09 budzet_miasta10 budzet_miasta11 budzet_miasta12 budzet_miasta13 budzet_miasta14 budzet_miasta15 budzet_miasta16 budzet_miasta17 budzet_miasta18 budzet_miasta19 budzet_miasta20 budzet_miasta21 budzet_miasta22 budzet_miasta23 budzet_miasta24 budzet_miasta25 budzet_miasta26 budzet_miasta27

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *