Budżet obywatelski 2015: Mieszkańcy wybrali inwestycje

Znane są wyniki głosowania na zadania zgłoszone przez mieszkańców miasta Piły do budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Ogłoszenie wyników konsultacji odbyło się 2 października w sali audytoryjnej Wyższej Szkoły Biznesu w Pile. Udział w głosowaniu, w okresie od 1 sierpnia do 7 września 2014 roku, wzięło 7723 osób, oddano 25 730 ważnych głosów. Mieszkańcy Piły wybrali 12 inwestycji ze 101 proponowanych do realizacji.Wysoka frekwencja potwierdza zainteresowanie mieszkańców i potrzebę kontynuacji budżetów obywatelskich w Pile w kolejnych latach.

Na edycję budżetu obywatelskiego na rok 2015 Urząd Miasta przeznaczył jeszcze większe pieniądze niż poprzednio. Do dyspozycji Państwa były trzy miliony złotych. Postanowiono również rozszerzyć wpływ mieszkańców na wybór zadań dając możliwość głosowania aż na 5 przedsięwzięć.

– W naszym głosowaniu 11% frekwencji należy uznać za absolutny sukces. Jak widać forma głosowania nad inwestycjami do budżetu obywatelskiego na 2015 rok jest interesująca dla mieszkańców i chcą w tym uczestniczyć. Potrafią się również jednoczyć, widać wyraźnie koalicje, które się tworzyły nad danym zadaniem. Uważam, że to doskonała szkoła demokracji, która pokazuje, że jeśli są ograniczone możliwości finansowe to trzeba umieć wybierać. Cieszy mnie, że wygrywają inicjatywy nietypowe, takie które nie dotyczą już najprostszych potrzeb związanych z chodnikiem, ulicą. Wchodzimy w większe zadania jak place zabaw, czy ustawienie 4 wież lęgowych dla jerzyków– mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Lista zadań wybranych do Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok

– Rozbudowa zespołu boisk przy ul. Kamiennej (100 głosów) – Gładyszewo

– Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, a pawilonem handlowym (830 głosy) –Górne

– Budowa chodnika przy ul. Śniadeckich, od al. Wyzwolenia do kotłowni MEC (763głosów) – Jadwiżyn

– Budowa części ul. Nowej i części ul. Wspólnej (671głosów) – Koszyce

– Oświetlenie ul. Kukułczej (353 głosy) – Motylewo

– Remont chodnika przy ul. Bydgoskiej od nr 150 do świateł na skrzyżowaniu z ul. Lutycką i ul. Lelewela (373 głosy) – Podlasie

– Budowa parkingu na 40 miejsc w rejonie ul. Cichej – Zamenhofa (444głosy) – Staszyce

– Przebudowa wjazdu i drogi wewnętrznej wzdłuż al. Jana Pawła II oraz wykonanie miejsc postojowych – wnętrze obszaru pomiędzy ul. Budowlanych – ul. Wodną – al. Jana Pawła II – ul. Piekarską (481 głosy) – Śródmieście

– Modernizacja i oświetlenie boisk sportowych przy ul. Komuny Paryskiej – Kapucyńskiej (451 głosów) – Zamość  – Dokończenie budowy ciągu pieszego z oświetleniem – Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kasprowicza (729 głosy) – Górne

– Ustawienie 4 wież lęgowych dla jerzyków na terenie miasta (603głosy) – Górne, Jadwiżyn, Koszyce, Śródmieście

– Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żeromskiego – Wyszyńskiego – Wyspiańskiego – Orzeszkowej dz. 993/4 – utwardzenie terenu z dojazdem do budynków mieszkalnych 19-33, uporządkowanie zieleni, oświetlenie i budowa przejścia dla pieszych w obszarze drzew, montaż na trawniku urządzeń do street workout’u (511 głosów) – Górne

Konsultacje pilskiego budżetu obywatelskiego na 2015 rok prowadzone były w ramach projektu „Decydujmy razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i mechanizmów aktywnej partycypacji społecznej na terenie miasta Piły, poprzez usprawnienie procesu prowadzonych konsultacji społecznych.

Sebastian Daukszewicz

bodzet_obywatelski10

bodzet_obywatelski32 bodzet_obywatelski11 bodzet_obywatelski12 bodzet_obywatelski13 bodzet_obywatelski14 bodzet_obywatelski15 bodzet_obywatelski16 bodzet_obywatelski17 bodzet_obywatelski18 bodzet_obywatelski19 bodzet_obywatelski20 bodzet_obywatelski21 bodzet_obywatelski22 bodzet_obywatelski23 bodzet_obywatelski24 bodzet_obywatelski25 bodzet_obywatelski26 bodzet_obywatelski27 bodzet_obywatelski28 bodzet_obywatelski29 bodzet_obywatelski30 bodzet_obywatelski31