Budżet Powiatu Pilskiego na 2016 rok uchwalony

Budżet na 2016 rok jest pierwszym, autorskim budżetem obecnego Zarządu Powiatu pod przewodnictwem starosty pilskiego Franciszka Tamasa i koalicji Porozumienie Samorządowe – Polskie Stronnictwo Ludowe.

Dochody zaplanowano na poziomie 138 mln zł i są one wyższe od tegorocznych o blisko 2 mln zł. Dochody własne Powiatu będą również wyższe i wyniosą 2 580 tys. zł. Powiat zamierza bowiem sprzedać 11 działek przy ul Świerkowej w Pile (za kwotę 1 mln 200 tys. zł), 8 działek przy ul. Walki Młodych w Pile (1 mln 200 tys. zł) oraz  nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego w Pile (180 tys. zł). Deficyt jaki założono na rok przyszły to 2 mln 400 tys. zł.

– Jako samorządowcy, dysponujący publicznymi pieniędzmi, musimy tak gospodarować dochodami, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie wszystkich jednostek powiatowych, a także odpowiadać na sygnały i potrzeby mieszkańców – mówił podczas sesji przewodniczący Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego Henryk Stokłosa.Po to przecież, jako radni, tutaj jesteśmy. Zarząd Powiatu, przedstawiając projekt budżetu na 2016 rok, te założenia realizuje w 100 procentach.

Wydatki powiatu zaplanowano na poziomie 140 mln zł i zdaniem starosty pilskiego, Zarządu Powiatu są one racjonalne, a budżet jest prorozwojowy i proinwestycyjny. Na wydatki inwestycyjne Zarząd Powiatu zaplanował 12 mln 300 tys. zł, co stanowi blisko 9% wydatków budżetowych ogółem. Z tej kwoty blisko 9 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe, między innymi na modernizację: drogi Kruszki – Kijaszkowo, drogi na Płotki w Pile, drogi do Tarnowa od skrzyżowania z drogą krajową numer 10. Gmina Piła otrzyma też dodatkowo z budżetu powiatu 1 mln złotych na bieżące utrzymanie dróg oraz 1 mln złotych na inwestycje drogowe i wykup gruntów. W projekcie budżetu zaplanowano też ponad 1 mln złotych jako zabezpieczenie na wykonanie tzw. nakładek bitumicznych. W ramach tych środków przebudowana zostanie też droga w Dobrzycy od skrzyżowania z drogą krajową nr 11. W roku przyszłym nie zabraknie też wielu innych, mniejszych inwestycji, realizowanych wspólnie z samorządami gminnymi.

W 2016 roku Powiat Pilski rozpocznie też przygotowania do budowy hali sportowej przy ul. Wincentego Pola w Pile. Hala ma służyć przede wszystkim uczniom Liceum Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej oraz I Liceum Ogólnokształcącego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten cel zaplanowano odpowiednio 1 mln zł w 2016r., 5 mln zł w 2017r. oraz 2 mln zł w 2018r. Przed Zarządem Powiatu także przygotowania do kolejnego dużego zadania – modernizacji stadionu przy ul. Okrzei w Pile.

Zarząd Powiatu w Pile zamierza inwestować również w poprawę bazy placówek oświatowych i pomocy społecznej. Tylko na doposażenie, remonty i modernizacje w pięciu Domach Pomocy Społecznej przeznaczone będzie blisko 400 tys. złotych więcej  niż roku bieżącym. Poza tym Zarząd planuje także podnieść pensjonariuszom dzienną stawkę żywieniową.

W 2016 roku, Starosta i Zarząd Powiatu chce również uregulować płace, zwłaszcza pracownikom najniżej uposażonym, w Starostwie Powiatowym w Pile i w jednostkach podległych. Średnia wysokość podwyżek ma być na poziomie 3%. Radni Porozumienia Samorządowego zobowiązali Zarząd, do zwiększenia tego poziomu przy podziale wolnych środków za 2015 rok, powstałych w wyniku wdrożonych oszczędności.

– Chcielibyśmy dać godziwe podwyżki najmniej zarabiającym, chcielibyśmy też więcej pieniędzy przeznaczyć na inwestycje – mówi starosta pilski Franciszek Tamas. – Niestety jest to niemożliwe, ponieważ dochody są ograniczone, a potrzeb bardzo dużo. Musieliśmy więc wybrać te najpilniejsze. Sytuacji nie ułatwia też obciążenie budżetu kredytami zaciągniętymi w poprzednich latach. Tylko w przyszłym roku na spłatę kredytu wraz z odsetkami, będziemy musieli przeznaczyć 6 mln zł. Uważam jednak, iż nasz budżet jest racjonalny, realny a pod względem inwestycyjnym – rewolucyjny.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 18 radnych, 7 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Agnieszka Matusiak
Fot. Sebastian Daukszewicz

bodzet_powiatu_pilskiego01

bodzet_powiatu_pilskiego02 bodzet_powiatu_pilskiego03 bodzet_powiatu_pilskiego04 bodzet_powiatu_pilskiego05 bodzet_powiatu_pilskiego06 bodzet_powiatu_pilskiego07 bodzet_powiatu_pilskiego08 bodzet_powiatu_pilskiego09 bodzet_powiatu_pilskiego10 bodzet_powiatu_pilskiego11 bodzet_powiatu_pilskiego12 bodzet_powiatu_pilskiego13 bodzet_powiatu_pilskiego14 bodzet_powiatu_pilskiego15 bodzet_powiatu_pilskiego16 bodzet_powiatu_pilskiego17 bodzet_powiatu_pilskiego18 bodzet_powiatu_pilskiego19 bodzet_powiatu_pilskiego20 bodzet_powiatu_pilskiego21 bodzet_powiatu_pilskiego22 bodzet_powiatu_pilskiego23 bodzet_powiatu_pilskiego24 bodzet_powiatu_pilskiego25 bodzet_powiatu_pilskiego26 bodzet_powiatu_pilskiego27

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *