CCh-O „Caritas” nadal będzie prowadzić Środowiskowy Dom Samopomocy w Pile

CChO_Caritas_nadal

W związku z tym, iż umowa na prowadzenie ŚDS z Centrum Charytatywno-Opiekuńczym „Caritas” pw. Matki Bożej z Lourdes w Pile wygasa z dniem 31 grudnia 2015 r., konieczne było ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki na kolejne pięć lat. Komisja po przeprowadzeniu postępowania konkursowego zarekomendowała Zarządowi Powiatu, Centrum Charytatywno-Opiekuńcze „Caritas”, jako realizatora tego zadania.

Zarząd Powiatu, po analizie rekomendacji, w dniu 10 grudnia br.  podjął uchwałę o zleceniu tej organizacji zadania prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile. Na podstawie tej uchwały z Centrum Charytatywno-Opiekuńczym zostanie zawarta umowa, na podstawie której będzie przekazywana dotacja na prowadzenie placówki. Oferta Centrum Charytatywno-Opiekuńczego „Caritas” była jedyną, która wpłynęła na konkurs.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Pile opiekę znajduje 35 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu pilskiego.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *