Cena wody w Pile dla gospodarstw domowych pozostaje bez zmian

Rada Miasta Piły podczas ostatniego posiedzenia  przyjęła m.in.  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat i cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych na okres od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku oraz  Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zatwierdzenia taryfy cen dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na okres od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku. Pierwsza uchwała oznacza że cena za 1 m3 dla gospodarstw domowych po raz pierwszy od 1997 roku pozostaje bez zmian. Wzrośnie natomiast opłata za ścieki.

Taryfa opłat i cen za wodę i ścieki komunalne na okres od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku przedstawia się następująco.

Na cele bytowe gospodarstw domowych

a) cena:
– za 1 m3 pobranej wody 4,45 zł, jest 4,45 zł, bez zmian
– za 1 m3 wprowadzonych ścieków 4,59 zł, jest 4,51 zł, wzrost o 1,8%,
łącznie wzrost o 0,9%,

b) opłata za odczyt wodomierza w budynku wielolokalowym 3,99 zł, jest 3,98 zł, wzrost o 0,3%.

Na pozostałe cele

cena:
– za 1 m3 pobranej wody 4,50 zł, jest 4,45 zł, wzrost o 1,1%,
– za 1 m3 wprowadzonych ścieków 6,96 zł, jest 6,86 zł, wzrost o 1,5%,
łącznie wzrost o 1,3%.

Powyższe taryfy podane są w cenach brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (8 %).

Cena brutto za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej wyniesie 0,10 zł za 1 m2 powierzchni odwadnianej na miesiąc. Cena jest jednakowa dla wszystkich odbiorców usługi. Zawiera też podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości (8%).

(SE)

cena_wody_w_pile_pozostaje00

cena_wody_w_pile_pozostaje21 cena_wody_w_pile_pozostaje01 cena_wody_w_pile_pozostaje02 cena_wody_w_pile_pozostaje03 cena_wody_w_pile_pozostaje04 cena_wody_w_pile_pozostaje05 cena_wody_w_pile_pozostaje06 cena_wody_w_pile_pozostaje07 cena_wody_w_pile_pozostaje08 cena_wody_w_pile_pozostaje09 cena_wody_w_pile_pozostaje10 cena_wody_w_pile_pozostaje11 cena_wody_w_pile_pozostaje12 cena_wody_w_pile_pozostaje13 cena_wody_w_pile_pozostaje14 cena_wody_w_pile_pozostaje15 cena_wody_w_pile_pozostaje16 cena_wody_w_pile_pozostaje17 cena_wody_w_pile_pozostaje18 cena_wody_w_pile_pozostaje19 cena_wody_w_pile_pozostaje20