Centra usług społecznych mają stworzyć nową jakość pomocy społecznej | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Centra usług społecznych mają stworzyć nową jakość pomocy społecznej

  Niedawno obowiązki sekretarza stanu w Ministerstwo Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej objęła Iwona Michałek Poseł na Sejm RP, dla której najpilniejsza w swoim polu działania jest nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W ramach konsultacji społecznych odwiedziła 29 stycznia 2020 r. Centra Integracji Społecznej w Pile (prowadzone przez Caritas) i w Róży Wielkiej, gmina Szydłowo, której towarzyszył poseł ziemi pilskiej Grzegorz Piechowiak.

  Iwona Michałek podczas swojej wizyty miała okazję rozmawiać z pracownikami, instruktorami i uczestnikami CIS. Jak mówiła na konferencji prasowej jest wiele problemów, z którymi borykają się, ale wszyscy zgodnie mówią, że CISy są szansą dla tych, którzy z różnych przyczyn nie podejmują pracy (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym).

  - Cieszę się, że mogłam tu przyjechać na zaproszenie pana posła Grzegorza Piechowiaka, z którym współpracujemy bardzo owocnie od pięciu lat, a nawet dłużej. Podobnie myślimy i zależy nam, aby pomóc ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Od 2 tygodni jestem na tym stanowisku i do moich obowiązków należy przygotowanie odpowiednich projektów prawnych, monitorowania dotyczących pomocy tym słabszym, najbiedniejszym. Jesteśmy w przededniu zmiany ustawy o zatrudnieniu socjalnym stąd też moja wizyta. Okazuje się, że w Pile i okolicy one bardzo mocno działają i rozwijają się. Ich praca przynosi wymierne korzyści dla lokalnej społeczności. Spotkałam się z pracownikami centrów i uczestnikami zajęć. Porozmawialiśmy o ich bolączkach o tym, co powinno znaleźć się w nowelizowanej ustawie. Jedno jest pewne. Centra działają bardzo dobrze, ale trzeba im pomóc mam tu na myśli sprawę dowozu osób korzystających z centrów, kwestie urlopu, nieobecności w pracy, wynagrodzenia.  Dostałam także sygnały, że te Centra Integracji Społecznej jest łatwo założyć, trudniej jest pozyskać środki na ich prowadzenie. Chcemy, aby ludzie, którzy tam trafiają na 18 miesięcy być może na dłużej, aby mieli później szansę zaistnieć na rynku pracy.  Trzeba te przepisy dopracować – mówi Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Podczas konferencji prasowej członkini Porozumienia Jarosława Gowina wspomniała o Programie „Opieka 75+”  który obejmie swoim zasięgiem większą liczbę gmin, a tym samym możliwa przyznanie dodatkowych lub nowych godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom w wieku 75 + lat i więcej. Także wspomniała o programie dotyczącym przeciwdziałania ubóstwu, oraz zrobieniu nowej Ustawy o pomocy społecznej. Aby tak się stało potrzebne są konsultacje społeczne.

  - Staramy się, by wszystkie były szeroko konsultowane. Jesteśmy zwolennikami szerokiej dyskusji  z ludźmi. Nie chodzi o to, że mamy pomysły, bo one są w różnych obszarach, ale o to,  żeby zapytać osoby, które pracują, działają, na co dzień w danej dziedzinie. Chcemy wsłuchać się w ich potrzeby i oczekiwania, byśmy mogli je w tych projektach uwzględnić.  Ta wizyta jest początkiem takich wizyt po kraju pani minister, dlatego z dużym rozsądkiem podchodzimy do każdego projektu ustawy – dodaje Grzegorz Piechowiak, Poseł Porozumienia.

  Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Ich zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom.

  Reintegracja społeczna realizowana w CIS obejmuje m.in. kształcenie umiejętności niezbędnych do pełnienia ról społecznych, naukę planowania i gospodarowania dochodami. Integracja zawodowa polega natomiast w szczególności na umożliwieniu uczestnikom centrum nabycia nowych umiejętności zawodowych umożliwiających przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji.

  (SE)

  centra_uslug1_01

  centra_uslug1_04 centra_uslug1_02 centra_uslug1_03